Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia
WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA powstało w celu budowy modelu popularyzacji standardu innowacyjnych rozwiązań publikacyjnych dla studentów, doktorantów oraz doktorów. Mimo, że charakter działalności wydawniczej jest prywatny większość działań skupia się jedynie do zaspokojenia kosztów jednostkowych. Jesteśmy czymś w rodzaju zalegalizowanej jednostki naukowej nastawionej na realizację konkretnych działań zgodnych z etyką naukową i wszelkimi dyrektywami wyznaczającymi standardy języka naukowego.
Misją naszego WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SOPHIA jest:
  • terminowa realizacja wszelkich zadeklarowanych projektów publikacyjnych,
  • poznawanie młodych i doświadczonych naukowców,
  • budowanie wspólnych projektów mogących zaprocentować pozyskaniem środków na wszelkiego rodzaju badania naukowe,
  • stworzeniu grupy specjalistów naukowych z całego świata,
  • kreowanie nowych innowacyjnych rozwiązań dla naukowców,
  • współpraca ze znaczącymi ośrodkami naukowymi oraz redaktorami naczelnymi wysoko punktowanych czasopism.

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka, Karolina Werner-Lewandowska, ...

Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła

Oskar Braszczyński , Joanna Kadłubska, Waldemar Jagodziński, Łukasz Augustowski , ...

Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych

Agnieszka Marszałek, Sylwia Król, Evelina Kristanova, Karolina Rogowska, ...

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła

Anna Mikołajczyk, Artur Sawicki, Adrian Bartha, Kamil Jakubczak, ...

PRAWO - PSYCHIATRIA - SPOŁECZEŃSTWO Pod redakcją Błażeja Kmieciaka

Monika Banaszczyk, Anna Szałast, Krzysztof Urban, Michał Preficz, ...

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

Anna Nurzyńska

Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła

Iwona Lupa, Sylwia Stachowska, Artur Sawicki, Kinga Kozłowska, ...