Helion


Wydawnictwo Naukowe Sophia

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej
Czynniki Produkcji a uwarunkowania prawne UE- znaczenie i analiza dla wybranych produktów
Wyzwania innowacyjnej medycyny Aspekty historyczne, prawne i kliniczne
Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych