Helion


Artur Sawicki

Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia