Autor: Iwona Lupa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagdanienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw

Iwona Lupa

Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła

Iwona Lupa, Sylwia Stachowska, Artur Sawicki, Kinga Kozłowska, ...