Helion


Iwona Lupa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagdanienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw
Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła