Helion


Szczegóły ebooka

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2


Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i same jednostki. Jednak aby móc w sposób właściwy, a więc z określonym skutkiem, wypromować siebie czy wytwory własnego umysłu, należy znać pewne mechanizmy rządzące współczesnym rynkiem.

Zbiór przedłożonych artykułów składających się na tom Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś jest próbą ukazania autopromocji jako kategorii żywo obecnej w różnych dziedzinach naszego życia. Interesujące będzie zatem pokazanie różnych technik autopromocyjnych, które śmiało mogą zostać włączone do dobrych praktyk komunikacyjnych. Skoncentrowanie na tym co dawniej ma na celu przybliżenie miejsc w przeszłości, w których owe praktyki były wykorzystywane, dając początek wszelkim obecnie stosowanym mechanizmom. Ujęcie synchroniczne i diachroniczne ma zatem uświadomić czytelnikowi, że autopromocja i autoprezentacja to kategorie, których we współczesnym świecie, tak mocno zanurzonym w kulturze mediów, nie sposób uniknąć. Co więcej, nie można ignorować ich wagi. Należy pogłębiać wiedzę na ich temat, aby stawać się z jednej strony świadomym odbiorcą, z drugiej zaś profesjonalnym i intencjonalnym nadawcą komunikatów autopromocyjnych.

Spis treści

 

Wstęp (Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) / 7

 

Refleksje diachroniczne

 

Tadeusz Miczka

Od id w kulturze tradycyjnej do ID w sieci. Dyskurs autopromocyjny w badaniach kulturoznawczych / 11

 

Iwona Loewe

Autoprezentacja i autopromocja w kilku historycznych odsłonach / 23

 

Karolina Łapińska

Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja wizerunkowa kontra wizerunek medialny / 31

 

Irena Kamińska-Radomska

Moda jako przemijający element dress code’u w autoprezentacji / 43

 

Barbara Orzeł

Strategie autopromocji w polskich blogach modowych na przestrzeni lat 2007—2015 / 53

 

Ilona Witkowska

Kobieta w polskiej kampanii prezydenckiej. Wizerunek kandydatek na urząd Prezydenta RP w latach 1995, 2005 i 2015 / 63

 

Adam Andrysek

Goniąc Apple. Etapy kreowania wizerunku Microsoftu jako nowoczesnej i postępowej firmy / 75

 

Refleksje synchroniczne

 

Katarzyna Trefler

Autopromocja Kościoła na Facebooku / 87

 

Marek Łuczak

Dyskurs autopromocyjny w prasie religijnej na przykładzie tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” / 97

 

Ewelina Tyc

Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskiej piosence, czyli stereotyp płci w obliczu globalizacji / 107

 

Emilia Czarnota

Rola elementów autoprezentacyjnych i autopromocyjnych w wyborze szkolnych słowników frazeologicznych / 127

 

Barbara Matuszczyk

Witaj w świecie sprytnych pomysłów! Poradnik Ikei jako sposób na autopromocję / 137

 

Małgorzata Kopeć

Niewerbalna strona Facebooka w spersonalizowanym dyskursie autopromocyjnym / 151

 

Ewa M. Walewska

Autopromocja ekspertów-naukowców za pomocą blogów specjalistycznych. Analiza wybranych przykładów / 157