Helion


Ewelina Tyc

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1
Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu