Helion


Aleksandra Kalisz

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1
Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej