Helion


red. Ewa Biłas-Pleszak

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
"Forum Lingwistyczne" 2016, nr 3
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5