Helion


Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Dyskurs i jego odmiany
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
"Forum Lingwistyczne" 2016, nr 3
"Forum Lingwistyczne" 2014, nr 1
Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)