Helion


Artur Rejter

Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty...
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
Nazwy własne w kon/tekstach kultury
"Język Artystyczny". T. 16: Nowy (?) Kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej "Nike"
Język Artystyczny. T. 15: Język(i) kultury popularnej