Szczegóły ebooka

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Elżbieta Płóciennik

Ebook
Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym. Znajdzie ponadto propozycje konkretnych ćwiczeń oraz sytuacji edukacyjnych, możliwych do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (choć Czytelnik zapewne dostrzeże ich uniwersalność). Książka z pewnością zainteresuje studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców i pedagogów pracujących w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców, którym zależy na efektywnej edukacji dzieci. W kolejnych tomach zostaną przedstawione scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych. 
Wprowadzenie 7
Część I. Rozwijanie mądrości a problemy współczesnej edukacji 25
Rozdział 1. Aktualność dyskursu na temat mądrości 27
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne współczesnej edukacji 37
Rozdział 3. Wyzwania dla nauczycieli 51
Rozdział 4. Edukacja dla mądrości jako holistyczna koncepcja kształcenia 63
Rozdział 5. Rozwijanie mądrości w dzieciństwie 79
Część II. Metodyka rozwijania zdolności i mądrości na poziomie wczesnej edukacji 89
Rozdział 1. Zasady rozwijania mądrości 91
Rozdział 2. Podstawa programowa a rozwijanie mądrości 101 Rozdział 3. Środki materialne sprzyjające rozwijaniu mądrości 117
Rozdział 4. Przykłady technik i ćwiczeń stymulujących mądrość 137
Zakończenie 151
Bibliografia 159
Od Redakcji 171
  • Tytuł: Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne
  • Autor: Elżbieta Płóciennik
  • ISBN: 978-83-8088-097-9, 9788380880979
  • Data wydania: 2016-10-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0am4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego