Helion


Elżbieta Płóciennik

Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie
Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania
Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka
Pedagogika przedszkolna z metodyką
Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży