Helion


Elżbieta Płóciennik

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania
Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne
Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej
Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie
Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży