Szczegóły ebooka

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Elżbieta Płóciennik

Ebook

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości - autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanych narzędziach badawczych.

„Przedstawione wnioski stanowią bogaty, świetny i poznawczo wartościowy materiał, także dla praktyki pedagogicznej, co odzwierciedlają umieszczone na końcu postulaty, przydatne tym bardziej, że poruszany problem ma kluczowe znaczenie dla edukacji i dużą nośność dla praktyki. Celne powiązanie uzyskanych wyników z postulatami pedagogicznymi daje świadectwo znajomości realiów, problemów i sposobów funkcjonowania współczesnego przedszkola.

Z recenzji prof. dr hab. Iwony Czai-Chudyby

 

W serii ukazały się:

Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko, Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Wstęp 7

 

 1. Mądrość w dyskursie teoretycznym 19
  1. Mądrość w ujęciu filozoficznym i socjologicznym 21
  2. Mądrość w perspektywie psychologicznej 27
  3. Mądrość w koncepcjach pedagogicznych 38
 2. Teoretyczne podstawy wspierania i rozwoju mądrości 45
  1. Wspieranie mądrości na gruncie psychologii i pedagogiki pozytywnej 46
  2. Rozwijanie mądrości a pedagogika emancypacyjna 53
  3. Stymulacja mądrości w perspektywie pedagogiki twórczości 54
  4. Wspieranie mądrości a konstruktywizm społeczno-kulturowy 57
 3. Komponenty mądrości i warunki ich rozwoju 69
 4. Organizacja badań nad mądrością dziecka 87
  1. Struktura narzędzia badawczego 93

4.2. Analiza warunków badania 101

 1. W poszukiwaniu mądrości dziecka 113
  1. Przejawy mądrości dziecka w sytuacjach zadaniowych 119
  2. Mądrość w dyskursie dziecięcym 186
 2. Dyskusja wyników i wnioski 195

 

Spis tabel i rysunków 211

Bibliografia 213

Summary 237

Od Redakcji 241

Aneks 245

 • Tytuł: Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania
 • Autor: Elżbieta Płóciennik
 • ISBN: 978-83-8088-937-8, 9788380889378
 • Data wydania: 2018-06-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_0wcq
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego