Autor: Wiesława Leżańska

Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych

Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik