Autor: Elżbieta Płóciennik

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Elżbieta Płóciennik

Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie

Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik

Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Elżbieta Płóciennik