Helion


Szczegóły ebooka

 
Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy


Publikacja jest integralnie związana z „Rachunkowością zarządczą”, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego, A. Szychty, z 2014 r., i stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych osób ubiegających się o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych. Autorzy zamieścili w niej przykłady objaśniające wybrane zagadnienia z zakresu operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, a także zadania problemowe i pytania testowe, umożliwiające zarówno uzupełnienie, utrwalenie, jak i sprawdzenie posiadanej wiedzy. Przedstawiony zbiór zadań będzie szczególnie przydatny dla studentów przygotowujących się do egzaminów i prac zaliczeniowych na kierunkach finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicznych. Sprawdzi się też jako narzędzie dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń oraz osób samodzielnie doskonalących swoje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej). 

 Wstęp 9

Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej 13
Testy 13

Rozdział 2. Koncepcje kosztów i efektów 17
Przykłady i zadania 17
Testy 34

Rozdział 3. Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników 37
Przykłady i zadania 37
Testy 64

Rozdział 4. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej a potrzeby sprawozdawczości finansowej 69
Przykłady i zadania 69
Testy 87

Rozdział 5. Rozliczanie kosztów świadczeń podmiotów pomocniczych 91
Przykłady i zadania 91
Testy 103

Rozdział 6. Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych 107
Przykłady i zadania 107
Testy 126

Rozdział 7. Rachunek kosztów standardowych 129
Przykłady i zadania 129
Testy 146

Rozdział 8. Analiza relacji „koszty – wielkość sprzedaży – wynik” 151
Przykłady i zadania 151
Testy 171

Rozdział 9. Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym 175
Przykłady i zadania 175
Testy 196

Rozdział 10. Rachunek odpowiedzialności i ceny transferowe 199
Przykłady i zadania 199
Testy 211

Rozdział 11. Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli 213
Przykłady i zadania 213
Testy 228

Rozdział 12. Pomiar i kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań 233
Przykłady i zadania 233
Testy 252

Rozdział 13. Metody rachunkowości zarządczej w warunkach stosowania rachunku kosztów działań 257
Przykłady i zadania 257
Testy 271

Rozdział 14. Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem 275
Przykłady i zadania 275
Testy 293

Rozdział 15. Koszty jakości i koszty środowiskowe jako parametry zarządzania kosztami i wynikami 297
Przykłady i zadania 297
Testy 308

Rozdział 16. Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych 311
Przykłady i zadania 311
Testy 330

Rozdział 17. Metody i systemy pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych. Zbilansowana karta wyników 335
Przykłady i zadania 335
Testy 351

Rozdział 18. Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej 355
Przykłady i zadania 355
Testy 362

Rozdział 19. Rola rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości finansowej 367
Przykłady i zadania 367
Testy 371

Liczby kontrolne do zadań 373
Odpowiedzi do pytań testowych 405
Wykaz zalecanej literatury 407