Helion


Szczegóły ebooka

 
Porozumienie bez przemocy. O języku życia

Porozumienie bez przemocy. O języku życia


"Nowe wydanie "Porozumienia bez przemocy: o języku życia" Marshalla Rosenberga wzbogacone zostało o obszerny rozdział na temat mediacji w duchu PBP - zupełnie niepodobnych do klasycznych mediacji, z którymi ktokolwiek z nas miał szansę się zetknąć. Punktem wyjścia w procesie opisywanym przez Rosenberga jest, jak i w całej jego metodzie, kontakt międzyludzki na poziomie serca, bez którego mediacje nie mogą się w ogóle rozpocząć. Inny jest też cel: Rosenberg jako mediator nie dąży do kompromisu, lecz - uwaga! - do tego, by każda ze stron zakończyła konflikt w pełni usatysfakcjonowana. Brzmi niewiarygodnie, lecz, jak udowadnia autor na licznych przykładach ze swojej pracy, jest to możliwe".

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • 1 Dawanie z serca
  • WSTĘP
  • JAK SKUPIAĆ UWAGĘ
  • METODA PBP
  • STOSOWANIE PBP W ŻYCIU CODZIENNYM
 • 2 Komunikat, który blokuje współczucie
  • OSĄDY MORALNE
  • PORÓWNANIA
  • WYPARCIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • INNE FORMY KOMUNIKATÓW ODCINAJĄCYCH OD ŻYCIA
 • 3 Spostrzeżenia bez ocen
  • NAJWYŻSZA FORMA LUDZKIEJ INTELIGENCJI
  • ODRÓŻNIANIE OBSERWACJI OD OCEN
 • 4 Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
  • WYSOKA CENA NIEWYRAŻONYCH UCZUĆ
  • UCZUCIA PRAWDZIWE I RZEKOME
  • JAKIMI SŁOWAMI WYRAŻAĆ UCZUCIA
 • 5 Branie odpowiedzialności za własne uczucia
  • SŁUCHANIE NEGATYWNEGO KOMUNIKATU: CZTERY WARIANTY
  • POTRZEBY TKWIĄCE U ŹRÓDŁA NASZYCH UCZUĆ
  • BÓL ZWIĄZANY Z UJAWNIANIEM LUB ZATAJANIEM WŁASNYCH POTRZEB
  • OD EMOCJONALNEGO ZNIEWOLENIA DO EMOCJONALNEGO WYZWOLENIA
 • 6 Prośba o gest wzbogacający życie
  • JĘZYK DZIAŁAŃ POZYTYWNYCH
  • ŚWIADOME PROSZENIE
  • PROŚBA O INFORMACJĘ ZWROTNĄ
  • PROŚBA O SZCZEROŚĆ
  • ZWRACANIE SIĘ Z PROŚBĄ DO GRUPY
  • PROŚBY A ŻĄDANIA
  • JAK SPRECYZOWAĆ, O CO TAK NAPRAWDĘ PROSIMY
 • 7 Empatyczny odbiór
  • OBECNOŚĆ: NIE RÓB BYLE CZEGO, LEPIEJ STÓJ I PATRZ
  • SŁUCHANIE UCZUĆ I POTRZEB
  • PARAFRAZOWANIE
  • TRWANIE W EMPATII
  • KIEDY WŁASNY BÓL UNIEMOŻLIWIA NAM EMPATIĘ
 • 8 Potęga empatii
  • EMPATIA, KTÓRA LECZY
  • EMPATIA I UMIEJĘTNOŚĆ OBNAŻANIA WŁASNEJ BEZBRONNOŚCI
  • ROZŁADOWYWANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI DZIĘKI EMPATII
  • EMPATIA W OBLICZU ODMOWY
  • EMPATIA POTRAFI OŻYWIĆ DRĘTWĄ ROZMOWĘ
  • EMPATIA WOBEC MILCZENIA
 • 9 Współczujące kontaktowanie się z samym sobą
  • PAMIĘTANIE O TEJ WYJĄTKOWOŚCI, KTÓRĄ JESTEŚMY
  • OCENIANIE SIEBIE, GDY JESTEŚMY MNIEJ NIŻ DOSKONALI
  • TŁUMACZENIE SAMOOSĄDÓW I WEWNĘTRZNYCH ŻĄDAŃ
  • OPŁAKIWANIE STRAT W PBP
  • WYBACZENIE SAMEMU SOBIE
  • LEKCJA DZIĘKI MARYNARCE W GROCHY
  • NIE RÓB NIC, CO NIE JEST ZABAWĄ!
  • TŁUMACZENIE MUSZĘ NA WYBIERAM
  • ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI, Z JAKIEJ ENERGII POCHODZĄ MOJE DZIAŁANIA
 • 10 Wyrażanie gniewu w całej pełni
  • ODRÓŻNIANIE BODŹCA OD PRZYCZYNY
  • RDZENIEM WSZELKIEGO GNIEWU JEST COŚ, CO SPRZYJA ŻYCIU
  • BODZIEC A PRZYCZYNA: PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE
  • CZTERY ETAPY WYRAŻANIA GNIEWU
  • NAJPIERW OKAŻ EMPATIĘ
  • BEZ POŚPIECHU
 • 11 Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • NAWIĄZYWANIE KONTAKTU MIĘDZY LUDŹMI
  • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ZGODNIE Z METODĄ PBP A MEDIACJA W TRADYCYJNYM UJĘCIU
  • ETAPY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW METODĄ PBP
  • NASZE POTRZEBY, STRATEGIE I ANALIZY
  • WYCZUWANIE POTRZEB INNYCH LUDZI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CO ONI MÓWIĄ
  • CZY POTRZEBY ZOSTAŁY USŁYSZANE?
  • EMPATIA, KTÓRA ZMNIEJSZA BÓL BLOKUJĄCY SŁYSZENIE KOMUNIKATÓW
  • UŻYWANIE JĘZYKA KONKRETNYCH DZIAŁAŃ W CHWILI OBECNEJ W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
  • UŻYWANIE JĘZYKA DZIAŁAŃ W FORMIE TWIERDZĄCEJ
  • PRZEKŁADANIE SŁOWA NIE
  • PBP I ROLA MEDIATORA
  • TWOJA ROLA W PROCESIE I WIARA W JEGO POWODZENIE
  • PAMIĘTAJ: TUTAJ NIE CHODZI O CIEBIE
  • EMPATIA JAKO PIERWSZA POMOC
  • PODĄŻAJ ZA BIEGIEM DYSKUSJI
  • ZADBAJ O TO, BY ROZMOWA DOTYCZYŁA CHWILI OBECNEJ
  • ZADBAJ O TO, BY SPRAWY W ROZMOWIE POSUWAŁY SIĘ DO PRZODU
  • PRZERYWANIE
  • GDY LUDZIE NIE CHCĄ SIĘ SPOTKAĆ TWARZĄ W TWARZ
  • MEDIACJE NIEFORMALNE: WTYKANIE NOSA W NIE SWOJE SPRAWY
  • PODSUMOWANIE
 • 12 Użycie siły w celach ochronnych
  • KIEDY UŻYCIE SIŁY JEST NIEUNIKNIONE
  • ROZUMOWANIE, Z KTÓREGO WYPŁYWA UŻYCIE SIŁY
  • SPOSOBY UŻYWANIA SIŁY JAKO NARZĘDZIA KARY
  • CENA KARY
  • OGRANICZONA SKUTECZNOŚĆ KAR
  • OCHRONNE STOSOWANIE SIŁY W SZKOŁACH
 • 13 Wyzwalanie siebie i wspieranie innych
  • UWALNIANIE SIĘ OD STAREGO ZAPROGRAMOWANIA
  • ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH
  • TROSKA O WŁASNE ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
  • PBP ZAMIAST DIAGNOZY
 • 14 Jak w języku PBP wyrazić uznanie
  • INTENCJA, Z KTÓREJ WYPŁYWA POCHWAŁA
  • TRZY ELEMENTY POCHWAŁY
  • PRZYJMOWANIE DOWODÓW UZNANIA
  • GŁÓD UZNANIA
  • PRZEZWYCIĘŻANIE OPORÓW, JAKIE BUDZI W NAS MYŚL O WYRAŻENIU UZNANIA
 • Epilog
 • CZTEROSTOPNIOWY MODEL PROCESU POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY
 • KILKA PODSTAWOWYCH UCZUĆ, JAKICH WSZYSCY MOŻEMY DOZNAWAĆ
 • KILKA PODSTAWOWYCH POTRZEB, KTÓRE MAJĄ WSZYSCY LUDZIE
 • Podziękowania
 • Bibliografia
 • Kilka słów o Porozumieniu bez Przemocy
 • Kilka słów o Center for Nonviolent Communication (Centrum Porozumienia bez Przemocy)
 • O autorze
 • Książki na temat Porozumienia bez Przemocy
 • Porozumienie bez Przemocy w Polsce
 • Opinie o Porozumieniu bez Przemocy
 • Przypisy końcowe