Szczegóły ebooka

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański

Ebook

Prezentowany zbiór studiów jest dedykowany Profesor Wandzie Nowakowskiej, znawczyni sztuki, wielkiemu humaniście, wybitnemu nauczycielowi, długoletniemu kierownikowi Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2016 r. 25-lecie reaktywacji. Książka odzwierciedla różne nurty współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Całość składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, bezpośrednio odnoszących się do historii sztuki, jej aktywności w sferze życia akademickiego, artystycznego i społecznego, druga – zagadnień związanych z wieloaspektowo interpretowanym dziełem sztuki, gdzie podjęta została perspektywa filozoficzno-estetyczna, zawsze sytuująca się w kręgu zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, trzecia – odmiennych form wyrazu artystycznego w uobecnionych w różnorodnych – dawnych i współczesnych – dziełach kultury wizualnej, czwarta – szeroko pojmowanej architektury widzianej w kontekście estetycznym i konserwatorskim. Poruszane tematy zainteresują nie tylko historyków sztuki, ale również kulturoznawców, filozofów, historyków i architektów. 

Słowo wstępne 9
Wanda Nowakowska. Bibliografia – opracowanie Eleonora Jedlińska 11

Profesor Wanda Nowakowska jako historyk sztuki Redakcja Eleonora Jedlińska 25

Piotr Gryglewski, „Najpiękniejsze są narodziny Ewy”, czyli o Pani Profesor oczami ucznia 19
Leszek Kajzer, O pierwszych i drugich narodzinach słów kilka 27
Alicja i Jan Szymczakowie, Przedsiębiorcza Ewa. Działalność gospodarcza mieszczanek sieradzkich w XVI w 43
Krzysztof Cichoń, Stereoselfie z mandragorą 57

Teoria. Redakcja Aneta Pawłowska 83

Ilona Skupińska-Løvset, Afrodyta, piękno i sztuka 85
Grzegorz Sztabiński, Empatia w sztuce – dawniej i dziś 93
Agnieszka Gralińska-Toborek, Mit jako pretekst do refleksji nad kryzysem kultury 117
Paulina Kurc-Maj, „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego i „O nową organizację Muzeów Sztuki” Mariana Minicha, czyli jak patrzeć sztukę 125
Dominika Łarionow, Sztuka w przestrzeni, czyli o twórczości Leszka Mądzika 153
Eleonora Jedlińska, Namiętności ducha, czyli sztuka narodowa na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r 167

Malarstwo. Redakcja Aneta Pawłowska 185

Zbigniew Bania, Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie 187
Zbigniew Anusik, Małgorzata Karkocha, Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach 195
Piotr O. Scholz, „Polscy monachijczycy” wobec tradycji i zjawisk kulturowych XIX/XX w 213
Łukasz Grzejszczak, W atelier artysty. Pracownie malarzy łódzkich 1890–1939 241
Aneta Pawłowska, Polska ilustracja modernistyczna a Weyssenhoffowie 259
Paulina Sztabińska, Życie w obrazie. O koncepcji malarskiej Wassilego Kandinsky’ego 283
Irmina Gadowska, „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera 303
Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Dzieła mistrzów tradycyjnego malarstwa sztalugowego jako inspiracje współczesnych murali – projekt „OFF Galeria” (2015) 321

Architektura. Redakcja Krzysztof Stefański 341

Łukasz Sadowski, O architekturze europejskiej w Malakce 343
Ewa Kubiak, Rzecz nie tylko o architekturze. Buenos Aires – „europejskie” miasto Ameryki Południowej 355
Lechosław Lameński, Dom handlowy i budynek mieszkalny SA „Bazar Polski” – interesujące przykłady żelbetonowego modernizmu na gruncie krakowskim 379
Krzysztof Stefański, Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie ewangelicko-augsburskiej części Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi 403
Julia Sowińska-Heim, Sztuka awangardowa w XIX-wiecznej fabryce 419

Spis rycin 437

  • Tytuł: Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej
  • Autor: Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański
  • ISBN: 978-8-3808-8240-9, 9788380882409
  • Data wydania: 2016-12-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0cq0
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego