Szczegóły ebooka

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Artur Sajnóg, Jan Duraj

Ebook

 Niniejsza monografia dotyczy kluczowych problemów działalności przedsiębiorstw, które odnoszą się do szeregu czynników efektywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wskazują one na potrzebę eksponowania oceny operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych nośników efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, nadto kluczowych ich kompetencji.
Prezentowana monografia składa się z 20 artykułów naukowych, które wydają się użyteczne nie tylko w rozpoznaniu prawidłowości działania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, lecz także we wskazaniu przyczyn i konsekwencji podejmowania szeregu decyzji wzmacniających efektywność ekonomiczną jednostek gospodarczych.

 JAN DURAJ, ARTUR SAJNÓG – Wprowadzenie ...………………..........................................................................…………….………. 5
MAGDALENA BURZYKOWSKA – Skutki finansowe memoriałowego i kasowego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) małego podatnika VAT w skali krajowej ………………………………………………………….......................………………….…….. 13
MICHAŁ COMPOREK – Kształtowanie standingu finansowego klubów piłkarskich notowanych na Stoxx Europe Football Index w latach 2007–2011 w zależności od osiąganych przez nie rezultatów sportowych ……………..........………………..….……… 31
A. NATASZA DURAJ – Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa …….........…….. 63
MARLENA GRABOWSKA, IWONA OTOLA – Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa ...................... 81
AGNIESZKA JANUS – Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa ……………………………………............……………………………..…………. 97
LIDIA KARBOWNIK – Ocena zdolności predykcyjnej wybranych modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw sektora TSL ………............................................................................................................................................…………. 113
KONRAD KOLEGOWICZ – Tendencje zmian wielkości i kierunków działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998–2011 …………….........................................................................................................................................................…….. 131
PAWEŁ KRZEMIŃSKI – Dynamika i kierunki zmian działalności gospodarczej podmiotów średnich w Polsce w latach 1998–2011 …………………………….................................................................................................................................................…………….. 155
ANNA KWIECIEŃ, KATARZYNA ŻAK – Budowanie relacji w strukturach sieciowych w procesie tworzenia wartości klienta i przedsiębiorstwa ……………………................................................................................................................................................………. 177
AGNIESZKA MATUSZEWSKA-PIERZYNKA – Zadłużenie spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych  191
MARZENA PAPIERNIK-WOJDERA – Rzeczywiste tempo sprzedaży a poziom wewnętrznej stopy wzrostu przedsiębiorstwa w warunkach dekoniunktury gospodarczej ....................................................................................................................................................209
ALEKSANDRA PIELOCH – Pieniężne wypłaty dywidendy a wartość rynkowa publicznych spółek przemysłowych – perspektywa krótkiego okresu ………………................................................................................................................................………. 229
ANDRZEJ RUTKOWSKI – Premie za przejęcia – przegląd badań z rynków rozwiniętych .……………………………………… 249
JAROSŁAW SOKOŁOWSKI – Wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa jako podstawa oceny i wynagradzania menedżerów …………………….......................................................................................................................................………………… 263
TOMASZ SOSNOWSKI – Pierwsze oferty publiczne spółek portfelowych funduszy private equity w perspektywie średnio- i długookresowej ………….................................................................................................................................................………………… 277
PIOTR SZYMAŃSKI – Podejścia i metody wyceny w świetle standardów wyceny przedsiębiorstw ..………………………….. 293
WOJCIECH SZYMLA – Dynamika i kierunki zmian podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 osób w Polsce w latach 1998–2011 ……………..............................................................................................................................................……………... 313
RAFAŁ WILCZYŃSKI – Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce …………...................................................................…. 331
GRZEGORZ WOJTKOWIAK – Wycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjścia ...…………………………. 345
PIOTR ZASĘPA – Trendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capital ……………………... 355

  • Tytuł: Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Autor: Jan Duraj, Artur Sajnóg
  • ISBN: 978-83-796-9323-8, 9788379693238
  • Data wydania: 2014-12-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e45
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego