Helion


Szczegóły ebooka

Trendy na rynku pracy

Trendy na rynku pracy


 Niniejsze opracowanie jest nie tylko diagnozą obecnej sytuacji na rynku pracy, ale także – a nawet głównie – diagnozą i nakreśleniem perspektyw ujętych przede wszystkim z uwzględnieniem informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom podejmującym decyzje edukacyjne oraz pierwsze próby wejścia na rynek pracy. „Jaką szkołę wyższą wybrać, co jest ważne na współczesnym rynku pracy, jakie zawody czy branże są przyszłościowe, jakie wyzwania i szanse stoją przed młodymi Polakami”? – to najważniejsze problemy, które stanowią podstawę niniejszej publikacji. Autorzy proponują również konkretne kierunki działań i rozwiązań, mając na uwadze jeden cel – poprawę sytuacji na rynku pracy w perspektywie zmniejszenia odczuwalnego poziomu bezrobocia, pod warunkiem podporządkowania temu długookresowej strategii rozwoju Polski i polityk w stosunku do rynku

 Anna ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK, Dominik MAJEWSKI, ROZWAŻANIA NAD TRENDAMI NA RYNKU PRACY - WPROWADZENIE DO KSIĄŻKI ---5

ROZDZIAŁ I. ZMIANY NA RYNKU PRACY ---16
Piotr WASILEWSKI, FLEXICURITY JAKO GŁÓWNY TREND NA RYNKU PRACY ---17
Piotr CHOJNACKI, ZJAWISKO OUTSOURCINGU I JEGO ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY ---27
Karolina MELESZ, PROGNOZA WIELKOŚCI I STRUKTURY POZIOMU BEZROBOCIA W POLSCE NA LATA 2012-2016 ---40

ROZDZIAŁ II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DETERMINANTĄ ZMIAN NA RYNKU PRACY ---56
Bartłomiej KACZMAREK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. PORÓWNANIE DOŚWIADCZEŃ POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH ---57
Paulina BŁASZKIEWICZ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ---72
Bartłomiej KACZMAREK, PRAKTYCZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ---86
Kamil MIŚTAL, PROCEDURA REJESTRACJI INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ---98

ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO, GŁÓWNEGO CZYNNIKA WZROSTU WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI ---110
Ilona WILK, SZKOLENIA JAKO FORMA INWESTOWANIA W ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODYCH PRACOWNIKÓW ---111
Agnieszka BROŻYŃSKA, INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI ORGANIZACJI, CZYLI WEWNĘTRZNY EMPLOYER BRANDING ---124
Sylwia SALEK, ONBOARDING JAKO SKUTECZNY PROCES WDROŻENIA NOWEGO PRACOWNIKA ---134
Justyna MARCZAK, COACHING JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ---145

ROZDZIAŁ IV. NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERAJĄCE RÓWNOWAGĘ MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM ---160
Joanna GÓRNIAK, WPŁYW KONCEPCJI CSR NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI POMIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ---161
Izabela FLORCZAK, ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE JAKO NIETYPOWA FORMA ZATRUDNIENIA ---176
Aleksandra MALICKA, NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ---185

INDEKS SŁÓW KLUCZOWYCH ---197