Szczegóły ebooka

Pokolenia na rynku pracy

Pokolenia na rynku pracy

Anna Rogozińska-Pawełczyk

Ebook
W publikacji ukazano mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie sytuacji kolejnych pokoleń na rynku pracy oraz różnorodne jej przyczyny związane z bieżącą koniunkturą i aktualnymi przemianami gospodarczymi. Choć polski rynek pracy jest nadal rynkiem pracodawcy, to wciąż trudno przedsiębiorcom znaleźć dobrego pracownika. Przyczyną tych trudności jest zwykle niedopasowanie kompetencji kandydatów do oczekiwań pracodawców. Unia Europejska podejmuje kolejne kroki w celu ustanowienia gwarancji zatrudnienia dla ludzi młodych, skupiając uwagę państw członkowskich na tej właśnie grupie społecznej, jednak europejskie społeczeństwa starzeją się i od dawna wskazuje się na konieczność utrzymania dojrzałych pracowników jak najdłużej na rynku pracy. Zostały opisane trzy grupy pokoleniowe: młodzi absolwenci szkół wchodzący bądź w niedalekiej przyszłości zamierzający wejść na rynek pracy; pracownicy już od lat odnajdujący się zawodowo na rynku oraz osoby w wieku 40, 50 lat, które musiały sobie poradzić z okresem przejściowym po 1989 r., problemem bezrobocia, a także włączeniem do nowego systemu emerytalnego. Zwrócono uwagę, że gdy nie przybywa miejsc pracy na rynku, młodzi opuszczający szkoły i uniwersytety są w gorszej sytuacji na rynku niż osoby ze starszych pokoleń, którym udało się zdobyć zatrudnienie jeszcze przed nastąpieniem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. 
Anna Rogozińska-Pawełczyk, ROZWAŻANIA NAD POKOLENIAMI NA RYNKU PRACY – WPROWADZENIE DO KSIĄŻKI 7

Anna Rogozińska-Pawełczyk, Rozdział 1. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W RÓŻNYM WIEKU JAKO WYZWANIE DLA RYNKU PRACY 17

Ewelina Kubiak, Rozdział 2. POKOLENIE X NA RYNKU PRACY 39

Michał Suwa, Rozdział 3. POKOLENIE Y NA POLSKIM RYNKU PRACY 65

Wojciech Gałaj, Rozdział 4. POKOLENIE Z NA RYNKU PRACY 85

Anna Rogozińska-Pawełczyk, Rozdział 5. POKOLENIE NEET CZYLI MŁODZIEŻ BEZ PRACY, NAUKI I SZKOLE- NIA: CHARAKTERYSTYKA, KOSZTY I ROZWIĄZANIA POLITYCZNE NA PRZYKŁADZIE EUROPY 111

Dominika Sznajder, Rozdział 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY – UWARUNKOWANIA PRAWNE I REALIA ZATRUDNIENIA 127

INDEKS SŁÓW KLUCZOWYCH 151
  • Tytuł: Pokolenia na rynku pracy
  • Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk
  • ISBN: 978-8-3796-9782-3, 9788379697823
  • Data wydania: 2015-07-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e79
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego