Helion


Szczegóły ebooka

Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii

Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii

 Kolejny czwarty tom, z cyklu Biografia i badanie biografii, zawiera opracowania, które powstały w latach 2012–2014 w ramach projektu, realizowanego od 2008 roku w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, z udziałem badaczy z wielu ośrodków akademickich w kraju, w szczególności andragogów. Treści tego tomu koncentrują się wokół głównego tematu projektu, którym jest uczenie się powiązane z biografią, stąd tytuł tej publikacji: Biografie i uczenie się. 15 autorskich tekstów ukazuje związki biografii i uczenia się w kilku głównych, choć także przenikających się kontekstach: całożyciowości uczenia się, uczenia się z biografii Innych oraz biografii edukacyjnych.
Autorzy rozpatrują biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, proponują andragogiczne badania biografii, kreśląc ich wybrane aspekty, traktują o potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice, analizują walory inkontrologiczno-ergantropijne w tekstach wspomnieniowych, przybliżają biografie Pawła Hulki-Laskowskiego, Edith Piaf, Aleksandra Wata i Oli Watowej, zajmują się zagadnieniami edukacji kobiet, kompetencji osobistych i społecznych w szkolnych doświadczeniach uczniów, biografią edukacyjną w badaniach nad dydaktyką, całożyciowym uczeniem się studentów, ukazaniem zakresów międzypokoleniowego uczenia się na podstawie autentycznych dzienników.
Książka, podobnie jak seria, której jest częścią, ma walor teoretyczny i praktyczny.
Mogą po nią sięgnąć zarówno badacze, pedagodzy, studenci, jak i amatorzy biografii nie tylko literackich.

 Wstęp (Elżbieta Dubas) 7

Elżbieta Dubas – Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się 11

Elżbieta Dubas – Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty) 31

Amelia Krawczyk-Bocian – O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice 49

Justyna Sztobryn-Bochomulska – Walor inkontrologiczno-ergantropijny w tekstach wspomnieniowych na przykładzie wybranej literatury 57

Rafał Marcin Leszczyński – Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – stymulatory i bariery 67

Anna Walczak – Czego można nauczyć się z biografii innych? Przykład Edith Piaf – istoty dramatycznej porwanej namiętnością 85

Monika Sulik – Aleksander Wat i Ola Watowa ocaleni od zapomnienia, czyli biograficzno-andragogiczne poszukiwania „zagubionych samogłosek” 109

Katarzyna Popek – Fenomen biografii jednego małżeństwa – ich życie, ich sędziwy wiek 119

Olga Czerniawska – Dlaczego czytam biografie? 139

Agnieszka Majewska-Kafarowska – Edukacja uwikłana w historie życia – o edukacji kobiet kilka refleksji z badań 147

Joanna Stelmaszczyk – „Zaradność życiowa” kontra „taniec”. O dwóch edukacyjnych drogach absolwentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego 163

Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek – Kompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniów 173

Agnieszka Koterwas – Biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką 187

Anna Walulik CSFN – Całożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentów 199

Agata Szwech – Analiza dzienników Haliny Semenowicz próbą ukazania zakresów międzypokoleniowego uczenia się 213

  • Tytuł: Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii
  • Autor: Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9561-4, 9788379695614
  • Data wydania ebooka: 2015-09-14
  • Identyfikator pozycji: e_0e85
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego