Szczegóły ebooka

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce

Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska

Ebook
Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów zaprezentowanych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka publikacji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane przez autorów artykułów mogą stać się okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.  
Wprowadzenie 5

Katarzyna Turoń, Dagmara Golba, Idea gospodarki okrężnej w aspekcie odpadów z branż TSL i Automotive 7
Emilia Łysik, Efektywne wykorzystanie surowców energetycznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 15
Wioleta Gaweł, Dagmara Golba, Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 25
Emilia Łysik, Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce 41
Łukasz Kozar, „Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki 53
Magdalena Ciepielewska, Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne 65
Ewelina Stasiak, Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego 75
  • Tytuł: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce
  • Autor: Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska
  • ISBN: 978-83-808-8491-5, 9788380884915
  • Data wydania: 2017-02-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0gjs
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego