Autor: Monika Szewczyk

Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje

Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska, Radosław Dziuba

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce

Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska