Szczegóły ebooka

Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje

Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje

Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska, Radosław Dziuba

Ebook

Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju często wywołuje dyskusje zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych gremiach naukowo-badawczych. Publikacja zawiera artykuły zaprezentowane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowanej z inicjatywy członków studenckiego koła naukowego SKN Ekobiznes oraz doktorantów Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”.

Autorzy omówili tematykę finansowania, opodatkowania i handlu w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestowania w kapitał ludzki. Ponadto poruszyli kwestie współpracy międzynarodowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rozwoju regionów. Zajęli się też problematyką kobiet na rynku pracy czy zrównoważonego rozwoju w kontekście rolnictwa oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Damian Szymczak, Milenijne cele rozwoju – realne zobowiązania czy jedynie deklaracje? 7

Daria Ślązak, Inwestowanie w kapitał ludzki jako istotny element w przedsiębiorstwie 17

Ewelina Stasiak, Porównanie rozwoju podregionów województwa łódzkiego 27

Jakub Marusik, Reguły opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w kontekście unormowań wprowadzanych przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 41

Jarosław Momot, Zastosowanie teorii optymalnych obszarów walutowych na przykładzie Republiki Słowacji 51

Joanna Żurman, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii województwa 61

Aleksandra Wilgos, Magdalena Wróblewska, Polityka Unii Europejskiej w zakresie energii a bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie wybranych krajów członkowskich 71

Marta Sroka, Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej 85

Monika Mazur, Kobiety na europejskim rynku pracy w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju 93

Monika Szewczyk, Zrównoważone rolnictwo a gospodarka żywieniowa 103

Piotr Adamczyk, Handel ropą ze złóż niekonwencjonalnych z USA jako szansa na dywersyfikację dostaw do Unii Europejskiej 113

Robert Matusiak, Determinanty i oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce 121

Ryszard Kamiński, Wpływ carbon tax na koszty gospodarstw domowych 133

Sławomir Gromadzki, Abdalla Elkhatib, Mohamed Ahmed Awad, Perspektywy współpracy polsko‑katarskiej w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska 141

  • Tytuł: Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje
  • Autor: Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska, Radosław Dziuba
  • ISBN: 978-83-814-2120-1, 9788381421201
  • Data wydania: 2018-11-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0zg7
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego