Helion


Szczegóły ebooka

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie (CEiZ) to dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie publikowane przez pracowników naukowych z różnych uniwersytetów. Czasopismo zostało założone w 2012
roku w Polsce. Wydawcą Czasopisma jest “Naukowe Wydawnictwo IVG”. Celem Czasopisma jest opublikować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy
wpływ na badania z Dziedzin Nauk Ekonomicznych, a w tym ekonomii i zarządzania. Analityczne, interpretacyjne i empiryczne badania Czasopisma Ekonomia i Zarządzania odnoszą się do wielu obszarów, w tym teorii
monetarnej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, rozwoju mikro- i teorii makroekonomii, handlu międzynarodowego i finansów, organizacji przemysłowej i społecznej ekonomii, a także ku nowoczesnej ekonomii dobrobytu, w ramach której rozważane są zagadnienia, takie jak: sposób zorganizowania sprawnie funkcjonującej gospodarki, konstrukcja właściwego systemu podatkowego, metoda optymalnego zróżnicowania dochodów, konstrukcja właściwego systemu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. Czasopismo również publikuje artykuły z zakresu badań odnoszących się do aspektów zarządzania organizacjami gospodarczymi, a także w zakresie innowacji technologicznych oraz produktowych, a w tym rewolucji technologicznej oraz jej postępu. Publikowane są także wybrane i istotne do badań artykuły dotyczące aktualnych informacji gospodarczych i politycznych danego kraju. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to lektura dla wszystkich ekonomistów chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.

Spis treści

GE strategicznym partnerem polski w rozwoju gospodarki s. 7
Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025 s. 12
Rozszerzenie tarnobrzeskiej SSE pozwoli na nowe inwestycje s. 15
Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2016 roku s. 19
Szykujemy dalsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców s. 26
83-letni miliarder daje złotą zasadę traktowania pracowników. I doprowadza
tym innych do szału s. 27
Miliarder daje radę każdemu szefowi. Dzięki niej wyciągnął linie lotnicze
z bankructwa s. 29
Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności
przedsiębiorstw s. 30
W Monako zaprezentowano pierwszy seryjny samochód latający s. 39
Pierwszy na świecie pociąg wodorowy pojawi się na niemieckich torach s. 41
Reminder: DOJ found falsely planted malware at Trump tower designed to mimic
ties to Russia s. 42
Father outraged to find hazardous chemical in children’s cereal s. 45
The Great Pyramid of Giza… A Tesla-like powerplant created thousands of
years ago s. 47
Video: The Great Pyramid of Giza… A Tesla-like powerplant created thousands of
years ago s. 51
Video: Nikola Tesla - The secrets hidden in the pyramids of Egypt s. 51
Veganism grows by 360 per cent in Britain s. 52
George Soros: „I will take down President Trump” for the now billionaire make
threat in Davos for the New World Order s. 53
Fukushima nuclear radiation detected in US food chain for first time s. 55
Video: Fukushima can now kill you within 45 minutes s. 57
Video: Fukushima Breaking News: Carlsbad California turns on the cancer
Fuktounim FAWCETT s. 57
Solar now employs more people than oil, coal, and gas combined in the US s. 58

  • Tytuł: Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017
  • Autor: ALEKSANDRA FUDALI
  • ISBN Ebooka: 2083-963X, 2083963X
  • Data wydania ebooka: 2017-07-12
  • Identyfikator pozycji: e_0ll6
  • Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG