Helion

Szczegóły ebooka

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm


W publikacji zaprezentowano ważne kwestie związane z zachowaniami współczesnych przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na skutek oddziaływania nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych badań stwierdzono fakt odchodzenia od gospodarki zarządzanej na rzecz gospodarki przedsiębiorczej, w której główną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. W podsumowaniu rozważań dokonano przeglądu modeli biznesu mających zastosowanie we współczesnych małych i średnich firmach. Koncepcja modeli biznesu umożliwia analizę funkcjonowania takich przedsiębiorstw, omówienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących ich rozwój, a także uchwycenie związku modeli biznesu ze strategią przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie 7

 

1. Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości 11

  1. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 11
  2. Wiedza jako czynnik przejścia do gospodarki przedsiębiorczej 32
  3. Koncepcje przedsiębiorstw przyszłości 44

 

2. Współczesna przedsiębiorczość w procesie rozwoju małych i średnich firm 65

  1. Przedsiębiorcze myślenie i podejmowanie decyzji 65
  2. Proces przedsiębiorczy 74
  3. Postawy i motywacje przedsiębiorcze

oraz typy przedsiębiorców 80

  1. Przedsiębiorcze zarządzanie 93

 

3. Model biznesu w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 99

  1. Istota modelu biznesu i jego komponenty 99
  2. Czynniki kształtujące model biznesu małych i średnich przedsiębiorstw 113
  3. Związek modelu biznesu ze strategią przedsiębiorstwa 156

 

Zakończenie 171

Bibliografia 175

Spis tabel i rysunków 199