Helion


Szczegóły ebooka

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3


Kolejny – trzeci – tom z serii autopromocyjnej pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują właśnie w mediach masowych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem realizacje rozmaitych strategii autopromocyjnych przyjmowanych przez tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości czytelnika, słuchacza czy widza.

Przywołane taktyki są zatem nie tylko asumptem do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, lecz także doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw.

Mamy nadzieję, że teksty, które oddajemy w Państwa ręce zainteresują, pobudzą do refleksji i będą inspiracją do odkrywania dyskursu autopromocyjnego.

Spis treści

 

Wstęp (Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) / 7

 

Wizerunek w przestrzeni medialnej

Annette Siemes : Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju techno­logii / 11

Zbigniew Bednarek: Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjono­wania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw / 27

Michael Fleischer: Konstruktywny charakter image’u osobowości / 35

Agata Kotowska: Autoprezentacja a obraz samego siebie — socjalizacyjne uwarunkowania wizerunku / 53

Beata Duda, Wioletta Wilczek: Różne oblicza ks. Charamsy. Oddźwięk medialny po coming oucie duchownego / 63

 

Wizerunek a osobowość medialna

Violetta Jaros: Strategie autoprezentacyjne stosowane przez Joachima Lelewela w jego pismach naukowych / 77

Agnieszka Jezierska-Wiśniewska: Twórca pomiędzy paradygmatem romantycznym a nowymi mediami. Przykład Charlotte Roche i Michała Witkowskiego / 89

Maciej Kledzik: Wizerunek Marka Edelmana, Jerzego Urbana i Daniela Passenta w mediach pub­licznych / 99

Ewelina Tyc : Bezludna wyspa Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereo­typie płci / 115

Anna Wójciuk: Agresywna autoprezentacja — medialny wizerunek Magdaleny Gessler i Wojcie­cha Modesta Amaro / 129

Alicja Bronder: Homo erectus — o sposobie kreowania wizerunku w serialu paradokumentalnym

Wizerunek a typ medialny / 141

Ewa Ficek: Medialne kreacje doradców (przypadek dyskursu kulinarnego) / 155

Iwona Grodź: „Współczesny Golem polityki”. Kreacja wizerunku w mediach masowych na przykładzie filmu Jak to się robi Marcela Łozińskiego (2006) / 165

Alina Naruszewicz-Duchlińska: Autopromocja zawodowa w Internecie na przykładzie logopedów / 177

Anna Pyszkowska: Igerkreacja: psychologiczny obraz użytkowników Instagrama / 187

Adam Warzecha: Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016 / 197

Magdalena Wojtyka : Autoprezentacja w dawnych ogłoszeniach matrymonialnych — analiza wybranych przykładów / 207