Helion


Szczegóły ebooka

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко, Елена Александровна Невзорова-Кмеч, Людмила Ивановна Степанова, (red. Jarosław Wierzbiński)


Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz w praktyce translatorskiej. […] Książka będzie stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Zawiera bowiem niezwykle wartościowy zbiór tekstów i ćwiczeń, uwzględniających najczęstsze i najistotniejsze dla cudzoziemców problemy związane z przyswajaniem leksyki i frazeologii rosyjskiej oraz opanowaniem typowych rosyjskich konstrukcji w konkretnej sytuacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kusala

Uniwersytet Wrocławski

Введение 7

I. Русская фразеология глазами слависта 9

Что такое фразеология? (Понятия, проблемы, задачи) 11

Фразеология обучаемого и фразеология обучающего (Проблемы методики освоения фразеологизмов) 37

II. Упражнения 47

УРОК 1. ТРУД – БЕЗДЕЛЬЕ 49

УРОК 2. ЗНАНИЕ – НЕВЕЖЕСТВО 69

УРОК 3. БОГАТСТВО – БЕДНОСТЬ 89

УРОК 4. МНОГО – МАЛО 103

УРОК 5. БЫСТРО – МЕДЛЕННО 117

УРОК 6. РОЖДЕНИЕ – СМЕРТЬ 131

УРОК 7. ПРАВДА – ОБМАН 151

УРОК 8. ДАЛЕКО – БЛИЗКО 171

УРОК 9. ПЬЯНСТВО – ТРЕЗВОСТЬ 187

УРОК 10. УМ – ГЛУПОСТЬ 205

Литература 221