Helion


Szczegóły ebooka

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny

Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz w praktyce translatorskiej. […] Książka będzie stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Zawiera bowiem niezwykle wartościowy zbiór tekstów i ćwiczeń, uwzględniających najczęstsze i najistotniejsze dla cudzoziemców problemy związane z przyswajaniem leksyki i frazeologii rosyjskiej oraz opanowaniem typowych rosyjskich konstrukcji w konkretnej sytuacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kusala

Uniwersytet Wrocławski

Введение 7

I. Русская фразеология глазами слависта 9

Что такое фразеология? (Понятия, проблемы, задачи) 11

Фразеология обучаемого и фразеология обучающего (Проблемы методики освоения фразеологизмов) 37

II. Упражнения 47

УРОК 1. ТРУД – БЕЗДЕЛЬЕ 49

УРОК 2. ЗНАНИЕ – НЕВЕЖЕСТВО 69

УРОК 3. БОГАТСТВО – БЕДНОСТЬ 89

УРОК 4. МНОГО – МАЛО 103

УРОК 5. БЫСТРО – МЕДЛЕННО 117

УРОК 6. РОЖДЕНИЕ – СМЕРТЬ 131

УРОК 7. ПРАВДА – ОБМАН 151

УРОК 8. ДАЛЕКО – БЛИЗКО 171

УРОК 9. ПЬЯНСТВО – ТРЕЗВОСТЬ 187

УРОК 10. УМ – ГЛУПОСТЬ 205

Литература 221

  • Tytuł: Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny
  • Autor: Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко, Елена Александровна Невзорова-Кмеч, Людмила Ивановна Степанова, (red. Jarosław Wierzbiński)
  • ISBN Ebooka: 978-83-8088-776-3, 9788380887763
  • Data wydania ebooka: 2018-04-14
  • Identyfikator pozycji: e_0uce
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego