Helion

Szczegóły ebooka

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Między Matrixem a Realem

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Między Matrixem a Realem


Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej.

Autorzy omawiają interakcje jednostek samorządu terytorialnego z otaczającym je środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej jako elementu współpracy z mieszkańcami, technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego oraz roli tychże w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Publikacja jest adresowana do władz jednostek samorządu terytorialnego (członków rad samorządów wszystkich szczebli, ale również ich władz wykonawczych), pracowników administracji samorządowej, studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych budową społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym 11

  1. Samorząd terytorialny – na czym polega 11
  2. Po pierwsze prawo. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym 13
  3. Relacje wspólnoty – wspólnota relacji 16
  4. Marketing terytorialny 27

 

Rozdział 2. Wirtualny samorząd 39

  1. W drodze do Matrixa 39
  2. Społeczeństwo informacyjne a zadania administracji publicznej 51
  3. Okna samorządu terytorialnego do wirtualnego świata 56
  4. Real na dziś – samorząd terytorialny w Internecie 62
   1. Dobór próby 62
   2. Zakres badania 63
   3. Termin prowadzenia badania 64
   4. Wyniki badania 64
   5. Podsumowanie wyników 67
   6. Pytania badawcze 69
   7. Wyniki badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP 69
   8. Udogodnienia zwiększające dostępność serwisów BIP jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego 70
   9. Spełnianie niektórych wymogów Rozporządzenia o BIP 71
   10. Podsumowanie badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP 72
  5. Interwencja, inwestycja i… problemy 73
  6. I co dalej? 78

 

Rozdział 3. Sprawozdanie z Matrixa 81

  1. Media społecznościowe – wejście do Matrixa 81
  2. Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych 93

 

Zamiast zakończenia – czy warto uciekać z Matrixa? 103

 

Bibliografia 107

Załączniki 115

Spis tabel i rysunków 127