Helion


Szczegóły ebooka

Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego. Wydanie drugie

Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego. Wydanie drugie


Objętość, bogactwo, różnorodność gatunkowa i tematyczna tekstów zamieszczonych w antologii Oblicza getta jest olbrzymia, a jej rozmach oszałamiający. Antologia staje się dzięki temu zwierciadłem getta łódzkiego, jego dnia powszedniego i wydarzeń nadzwyczajnych, funkcjonowania najróżniejszych gettowych instytucji i ludzi żyjących, pracujących, głodujących w getcie, poddanych terrorowi, w końcu – eksterminowanych. Wszystkie te doświadczenia, które możemy nazwać doświadczeniami granicznymi, stawiającymi człowieka w sytuacji ostatecznej, na granicy między życiem i śmiercią – odbijają się w całej mozaice tekstów zamieszczonych w antologii. Przed czytelnikiem odsłania się niezmierzone uniwersum getta łódzkiego. Obcując z tymi tekstami czytelnik w głębszy sposób może zbliżyć się do fenomenu getta niż tylko poprzez lekturę opracowań historycznych na ten temat. To ogromna, niedająca się przecenić wartość tej antologii.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Leociaka

Wykaz skrótów XI

Wstęp XIII

Krystyna Radziszewska, „Groza, z którą nie upora się twórcza dłoń poety”. Teksty z łódzkiego getta XIII

Ewa Wiatr, Nota edytorska XXIII

Część 1. Dzienniki 1

Oskar Rosenfeld, 17 lutego 1942 r. – 28 lipca 1944 r 3

NN (Minia lub Esterka), 24 lutego – 18 marca 1942 r 37

Abram Icchak Łaski, 5 maja – 3 sierpnia 1944 r 49

NN, 1 lipca – 15 sierpnia 1944 r 69

Część 2. Szkice i reportaże 77

Józef Zelkowicz 79

ba-Omer w getcie (Refleksje) 80

W bursie dla sierot 81

Kiedy Żyd wstaje o trzeciej 84

Eliksir życia – kartoflane łupiny 84

W resorcie tapicerskim 86

Ludzkie słabości 89

koń kopie (Obrazek z getta) 90

składnicy książek (Myśli i impresje) 92

W getcie może się zdarzyć wszystko (Wycinki z folkloru getta) 97

Wolny handel. Psychologia kolejki 101

Bernard Heilig 103

Pierwsze siedem miesięcy w getcie Litzmannstadtu. Przelotne wrażenia i obrazy 103

Oskar Singer 125

Śmierć z getta w Litzmannstadt 127

Umieranie w getcie 131

Litzmannstadt-Getto 16 września 1942 r 132

Alice de Buton 147

Jak pracuje nowo wsiedlony w getcie 147

Przyleciał ptaszek 151

Drobny przekrój getta 152

Rzut oka przez okno... albo ostatni niebieski 155

Co dzisiaj gotuje się w getcie 156

Małe zwierciadło getta 158

Lolek Dudelczyk 161

U wrót cmentarza. Reportaż 161

Część 3. Opowiadania 165

Jeszajahu Szpigiel 167

rosół (fragmenty) 167

córeczka (fragmenty) 175

Anny Jakowlewny Tiomkiny (fragmenty) 193

Getto (fragmenty) 198

Oskar Rosenfeld 201

Podróż tramwajem 201

Abram Cytryn 205

Straszny czyn matki 205

Pies szmugler 229

Przygody Haneczki w ogonku po kiełbasę 231

Srul 237

Część 4. Wiersze 243

Rywa Kwiatkowska 245

Modlitwa gettowego Żyda 245

Symcha Bunem Szajewicz 249

Lech Lecho 250

Wiosna 1943 r 264

Jerachmil Bryks 275

Nie trać ducha 275

Litzmannstadt-getto, resort 76 276

Melania Fogelbaum 277

Wiersze 277

Alice de Buton 291

Krople deszczu 291

Wiosna za drutami 292

Gospodyni ugotuje, co jej getto podyktuje 294

Luty… maj… wrzesień… listopad… 295

Część 5. Twórczość młodzieżowa i dziecięca 299

Abram Koplowicz 301

Marzenie 301

Wicher 302

Odzieżowym (Scenka z Wydziału Odzieżowego) 303

Po rację. Scenka z gettowskiej kooperatywy 305

Abram Cytryn 313

Grecja starożytna 313

Miłość 314

Drzewa moje 314

Potop świata 315

Chrystus 315

Życie przeszłe i teraźniejsze 317

Żyd 317

*** [Czy zdolny jestem...] 319

Boleść 319

Zastygłe getto 321

Do chleba 322

Odejdź 322

Gazetka „Kol Hechazit” 323

Aliza Cygelman 324

Tęsknota 324

NN 324

Do zwątpiałych 324

NN 325

Zima 325

Hela Ryng 326

Wiosna w więzieniu 326

NN 328

Do słońca 328

Gazetka „Koło” 329

Lolek Dudelczyk 329

Historia Litzmannstadt-Getta 329

Ballada gettowa 331

Wspomnienia 334

NN 335

Niechaj żywi nie tracą nadziei 335

G[rono] P[rzyjaciół] 336

Mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił 336

Impreza chanukowa 337

Część 6. Twórczość satyryczna i panegiryczna 339

Marek Fogelbaum 341

Monosowski 343

Pożegnanie 344

Egzekucja 345

(w stylu Lokomotywy) 346

7700. List skierowany do pana Reingolda 347

Do pana Gertlera. Podanie wierszem 348

Pralnia 351

Oferty 351

Most 352

Koncert 353

Czopek hemoroidalny i milicjant 354

356

Most 356

Getto 357

Coś o getcie 358

Pan Prezes Rumkowski 359

Getto 359

Szymon (Salek) Dratwa 361

Racja żywnościowa 361

Żydowski grobowiec 363

NN (Motywy gettowe) 366

Trzecia Rzesza – Litzmannstadt 366

Słowo o getcie 366

Getto 367

Ojciec zażydzonych 371

Jak co dzień 375

Oda do Prezesa Rumkowskiego 377

Malkies 378

Szpet 379

Hercberg 379

S. 380

Samelson 380

Wajnsztajnówna 382

Taśmowe roboty 382

Modlitwa do Boga 383

Kot 384

Nocą 385

Pobożne życzenie 385

Credo 386

Na potwarców 387

Moje życzenie 388

Fekaliowe wojsko 389

Syp 392

Zdania 393

Jestem głodny 395

Plotki 396

Podobno 397

Anglia ma czas 399

Miliony 400

Przepis na babkę gettową 402

Filmy w getcie I 405

Filmy w getcie II 406

Jankiel Herszkowicz 409

Jam Krawiec 409

Trzy worki mąki 410

Gwiazda 411

Rumkowski Chaim daje nam kleik 412

Nie ma handlu na ulicach 413

Gra w karty 413

Pensjonat 414

Szpera 414

Kiszki marsza grają 415

Aprowizacja 416

Diana Szejnówna 416

Jadę do Palestyny 417

Lajb Berman 419

Prezes jedzie 419

Prezes pośród dzieci 420

Bibliografia 421

Indeks osób 427