Helion


Szczegóły ebooka

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole i szkołę mają prawo wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także ich rodzice oraz nauczyciele. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniówi nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemówwychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Zapoznaj się z zadaniami dyrektora, nauczycieli, specjalistów!