Helion


Szczegóły ebooka

 
Wideo w sztukach wizualnych

Wideo w sztukach wizualnych


Wideo należy do najmłodszych mediów używanych obecnie w twórczości artystycznej, a zarazem jest jednym z najważniejszych jej paradygmatów, w największym stopniu wpływającym na współczesne oblicze sztuki. W swej – trwającej niewiele ponad połowę stulecia – historii wideo przeszło znaczącą ewolucję, przeobrażając się z instrumentarium twórczych eksperymentów w polu medium elektronicznego i radykalnych interwencji politycznych, w nową przestrzeń aktywności kulturowej, współczesną transmedialną dziedzinę twórczą, wszechstronnie obecną w polu aktualnych praktyk społecznych. Książka Wideo w sztukach wizualnych proponuje refleksję nad tą ewolucją, nad zmiennymi relacjami między medium i różnymi koncepcjami artystycznymi, które budują dzisiejsze oblicze sztuk wizualnych. Jej autorzy i autorki podejmują zarówno rozważania teoretyczne, określające rozpiętość i formy obecności wideo w polu sztuki, jak i analizują jego różne historyczne manifestacje. W tekstach znajdują się m.in. analizy dotyczące komunikacyjno-kulturowych aspektów wideo, jego przeobrażeń historycznych, zróżnicowanych estetyk, treści i obiegów, jak również jego związków z różnymi dziedzinami sztuki. Wszystkie teksty oferują szerokie spektrum oglądu wideo jako środka wypowiedzi artystycznej.

Wstęp 7

Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka wideo – od rozproszonej autonomii do rozproszonej wszechobecności. Wprowadzenie do historii i estetyki sztuki wideo 13

Marika Kuźmicz, Widzieć więcej. Wideo-instalacje Wojciecha Bruszewskiego 29

Marta Smolińska, Brak obrazu jako obraz: pamięć medium i gry z toposem pustego płótna w wideomalarstwie 43

Długosz, Medytatywność wideo (Mariny Abramović Portrait with golden mask) 65

Andrzej Pitrus, Wideo poza sceną: wizualny teatr Romea Castellucciego 75

Katarzyna Słoboda, Improwizacja zapośredniczona. Rejestracja nieoczekiwanego na przykładzie kontakt improwizacji 89

Marek Wołyński, Pomiędzy white cube’m a black box’em. Współczesne sposoby aranżacji obrazów projektowanych 101

Bartosz Zając, Cogito ergo video – audiowizualny esej w dobie elektronicznych i cyfrowych obrazów 123

Kamil Jędrasiak, Machinima. Film? Wideo? Sztuka? 155

Dagmara Rode, Zawłaszczone ciała, zawłaszczone obrazy. Uwagi o wykorzystaniu materiału znalezionego w dwóch feministycznych pracach wideo 183

Jakub Kłeczek, Uwikłania kamery przemysłowej w performans 197

Załuski, Infermental. Pierwszy międzynarodowy magazyn na kasetach wideo (1981–1991) 207

Marietta Kuźniewska, Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich 247

Anna Nacher, Sztuka radykalnego „pomiędzy” – filmy wideo Adriana Paciego 263

Indeks nazwisk 277