Helion


Szczegóły ebooka

 
Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych


Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0–5 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabetyzacji najmłodszych oraz nabywaniu przez nich umiejętności prowadzących do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na bibliotekarstwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się przekonać, że biblioteki są przygotowane na przyjęcie czytelnika w każdym wieku. Dostarczenie dowodów na rolę tych instytucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań bibliologicznych oraz motywuje do szukania nowych rozwiązań i strategii czytelniczych lepiej dopasowanych do potrzeb odbiorcy.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Wczesna alfabetyzacja – stan badań i źródła           17

  1. Analiza opracowań 17
  2. Przegląd i omówienie źródeł          34

 

Rozdział 2. Koncepcja wczesnej alfabetyzacji    37

  1. Od alfabetyzacji (literacy) do wczesnej alfabetyzacji (emergent literacy)     37
  2. Wczesna alfabetyzacja a inicjacja literacka/czytelnicza            39
  3. Ustalenia terminologiczne – terminy, definicje i zakres pojęcia wczesnej alfabetyzacji  43
  4. Wczesna alfabetyzacja w ujęciu wybranych dziedzin wiedzy   46
  5. Umiejętności przedczytelnicze dzieci w wieku 0-5 lat            54

 

Rozdział 3. Biblioteki publiczne dla dzieci i ich działalność na rzecz wczesnej alfabetyzacji – infrastruktura idealna?       61

  1. Zbiory biblioteczne            62
  2. Organizacja przestrzeni bibliotecznej           82

 

Rozdział 4. Oferta bibliotek publicznych dla dzieci najmłodszych i małych w kontekście wczesnej alfabetyzacji i nowych ról bibliotekarzy       91

  1. Usługi biblioteczne i formy zajęć dla maluchów i ich opiekunów      92
  2. Edukacja biblioteczna rodziców i opiekunów          107
  3. Współpraca bibliotek dla dzieci z instytucjami zewnętrznymi            112
  4. Kwalifikacje oraz dokształcanie zawodowe bibliotekarzy pracujących z dziećmi w wieku 0-5 lat i ich rodzinami – ewolucja wymogów            116

 

Rozdział 5. Biblioteki publiczne w Polsce i ich działalność na rzecz wczesnej alfabetyzacji w świetle badań własnych       127

  1. Metodologia badań własnych   128
   1. Przedmiot i cele badań      128
   2. Problemy badawcze          129
   3. Metoda, technika i narzędzia badań           130
   4. Założenia hipotetyczne, zmienne niezależne, wskaźniki       131
   5. Kryteria doboru bibliotek i kwestia reprezentatywności grupy badawczej     132
   6. Organizacja i przebieg badań        132
  2. Analiza i interpretacja materiału badawczego      135
  3. Wnioski z badań          152
  4. Postulaty badawcze na przyszłość         157

 

Zakończenie          159

Bibliografia            165

Spis ilustracji, tabel i wykresów        189

Summary   191

Załącznik – Kwestionariusz ankiety            195