Szczegóły ebooka

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula

Ebook

W monografii zostały zaprezentowane badania dotyczące działań z zakresu marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki, wykorzystując do realizacji wyznaczonych celów badawczych wszechstronne studia literaturowe, odnoszą się do obowiązujących przepisów prawnych, wskazują na współczesne funkcje, zadania i misje bibliotek, a następnie podejmują próbę wyjaśnienia istoty i znaczenia marketingu wewnętrznego we współczesnej bibliotece. W części badawczej omawiają wyniki badania empirycznego dotyczącego takich zagadnień, jak: stosowane w praktyce elementy marketingu wewnętrznego (np. komunikacja wewnętrzna, system motywacyjny, kultura organizacyjna), ocena funkcjonowania marketingu wewnętrznego przez pracowników, konfrontacja oczekiwań pracowników ze stanem faktycznym. Ważnym dodatkiem do książki jest wyczerpująca bibliografia publikacji na temat marketingu bibliotecznego, począwszy od najwcześniejszej, datowanej na rok 1991. Zaletą monografii jest jej interdyscyplinarny charakter - Czytelnik otrzymuje rzetelne studia naukowe przeprowadzone z punktu widzenia informatologa i bibliologa oraz specjalisty w zakresie marketingu.

Wstęp  7

 

 1. Rola bibliotek w społeczeństwie XXI wieku      11
  1. Biblioteki w zapisie ustawowym 12
  2. Typy współczesnych bibliotek, ich funkcje, zadania i misja                14
  3. Nowoczesny design bibliotek odpowiedzią na współczesne oczekiwania czytelników              26
 2. Koncepcja marketingu wewnętrznego na gruncie bibliotecznym: istota i podstawowe założenia      31
  1. Marketing wewnętrzny w ujęciu teoretycznym       32
  2. Marketing wewnętrzny na gruncie bibliotecznym  38
  3. Biblioteczny marketing wewnętrzny jako odpowiedź na współczesne wyzwania stawiane bibliotekom w społeczeństwie informacyjnym 50
 3. Marketing biblioteczny jako przedmiot zainteresowania badaczy                53
  1. Marketing biblioteczny w literaturze przedmiotu   53
  2. Biblioteczny marketing wewnętrzny w literaturze przedmiotu          58
  3. Biblioteczny marketing wewnętrzny w ujęciu statystycznym             62
 4. Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego w świetle wyników badań własnych           65
  1. Metodyka badania            65
  2. Charakterystyka i struktura badanej próby               75
  3. Analiza wyników badania              79
   1. Komunikacja wewnętrzna w bibliotece         79
   2. System motywacyjny w bibliotece 97
   3. Wybrane aspekty kultury organizacyjnej w bibliotece i ogólne uwarunkowania procesu pracy   134
  4. Wnioski końcowe            161

 

Bibliografia       171

Spis tabel, schematów i wykresów             183

Załącznik 1. Baza bibliotek zatrudniających jednostki populacji badanej wytypowane do próby             191

Załącznik 2. Marketing biblioteczny (1991–2016). Bibliografia polskich publikacji w porządku chronologicznym          219

Indeks do bibliografii Marketing biblioteczny (1991–2016)       247

Załącznik 3. Marketing biblioteczny: dane liczbowe dotyczące publikacji w latach 1991–2016               261

Od redakcji        263

 • Tytuł: Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego
 • Autor: Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula
 • ISBN: 978-83-814-2335-9, 9788381423359
 • Data wydania: 2019-05-21
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_14j9
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego