Helion


Szczegóły ebooka

 
Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń

Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń


Oddajemy do rąk Czytelników zbiór ćwiczeń poświęconych poprawności językowej - książkę pomyślaną z jednej strony jako dydaktyczna pomoc dla nauczycieli podejmujących na lekcjach wskazaną problematykę, z drugiej zaś - jako niewielkich rozmiarów poradnik adresowany do osób, które chciałyby podjąć wysiłek indywidualnej pracy nad zwiększeniem kompetencji językowych. W szczególności mamy na myśli uczniów, studentów, dziennikarzy, redaktorów, korektorów, pracowników agencji reklamowych i copywriterskich, jakkolwiek publikację tę kierujemy do wszystkich miłośników polszczyzny.

Ze Wstępu

„Niezaprzeczalnym walorem książki jest uwzględnienie najnowszych zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie. Należy docenić pracę młodych naukowców, którzy podjęli trud przygotowania nowego i oryginalnego zestawu ćwiczeń odsłaniających złożoność polskiego systemu językowego oraz jego czytelny dynamizm, a jednocześni e pokazali krótkotrwałość obowiązujących kodyfikacji.”

Z recenzji prof. dr. hab. Leszka Tymiakina

Wstęp  7

 

1. Poprawność fonetyczna         9

 

2. Nazwiska polskie – odmiana, etymologia, słowotwórstwo     23

 

3. Odmiana nazwisk obcych       41

 

4. Poprawność składniowa         75

 

5. Poprawność leksykalna           93

 

6. Poprawność frazeologiczna   117