Helion


Szczegóły ebooka

Powiedz to dobrym słowem

Powiedz to dobrym słowem


Najnowsza książka Iwony Majewskiej-Opiełki. Mówi o znaczeniu odpowiedniego doboru słów, aby komunikacja z innymi poprawiała się, rozmówcy lepiej nas słuchali i rozumieli. Autorka zwraca również uwagę na to, że mówienie dobrym słowem jest pomocą w osobistym rozwoju, zmianie sposobu myślenia, zwiększa poczucie własnej wartości, pozytywne postrzeganie świata i poczucie obfitości, jak również poprawia skuteczność naszych działań (także tych biznesowych).

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Siedem procent, czyli po co piszę tę książkę
 • Część 1. Komunikacja
  • Rozdział 1. Dlaczego się komunikujemy?
  • Rozdział 2. Po co się komunikujemy?
  • Rozdział 3. Od nieświadomości do uświadomienia
 • Część 2. Język jako źródło tożsamości
  • Rozdział 1. Tożsamość wiekowa, narodowa, płciowa
  • Rozdział 2. Tożsamość psychologiczna
  • Rozdział 3. Prezentacja siebie jako sterowanie tożsamością
 • Część 3. Komunikacja z samym sobą
  • Rozdział 1. Kim jesteś? Czego chcesz?
  • Rozdział 2. Obraz siebie i samoocena
  • Rozdział 3. To twoje emocje
 • Część 4. Uświadomiona skuteczna komunikacja
  • Rozdział 1. Dlaczego uświadomiona
  • Rozdział 2. Dlaczego skuteczna
  • Rozdział 3. Dlaczego komunikacja
 • Część 5. Komunikacja jako wpływ
  • Rozdział 1. Polityka królowa wywierania wpływu
  • Rozdział 2. Media i masowe komunikatory
  • Rozdział 3. Ekonomia i inna wiedza ekspercka
  • Rozdział 4. Codzienność i komunikacja
  • Rozdział 5. Osobisty wpływ
 • Część 6. Moja ortodoksja
  • Rozdział 1. Co to jest dobre słowo?
  • Rozdział 2. Co stoi za dobrym słowem, a co za tym niedobrym
  • Rozdział 3. Ciszej, proszę I mądrzej
  • Rozdział 4. Dzień Dobrego Słowa
 • Część 7. Psychologia i słowo
  • Rozdział 1. Twarz psychologa
  • Rozdział 2. Postrzeganie i myślenie a rzeczywistość. Co może tu zdziałać psycholog?
  • Rozdział 3. Eksperymenty ze słowem
  • Rozdział 4. Co może psycholog
 • Część 8. Skuteczny język
  • Rozdział 1. Język a poczucie własnej wartości
  • Rozdział 2. Język proaktywny
  • Rozdział 3. Język pozytywny, język nadziei
  • Rozdział 4. Język poczucia obfitości, język współpracy
  • Rozdział 5. Język spójności wewnętrznej
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Przypisy