Helion


Szczegóły ebooka

Tożsamość psychoanalityka i inne studia przypadków

Tożsamość psychoanalityka i inne studia przypadków


Niniejsza książka stanowi próbę opisania tożsamości psychoanalizy. Autor pokrótce przedstawia historię psychoanalizy na świecie i w Polsce, a także środki, jakimi dysponuje psychoanalityk w trakcie swojej pracy, opierając się przy tym na konkretnych przypadkach. Porusza między innymi takie zagadnienia, jak objaśnianie marzeń sennych, relacje rodzinne, anoreksja u mężczyzn czy wpływ procesu starzenia się na różne aspekty życia pacjentów. Opisuje też trudne sytuacje impasu w terapii. Dodatkowej wartości książce przydają odwołania do bohaterów literackich i filmowych, które również stanowią swoiste studia przypadku. Autor doskonale pokazuje, jak z pozornego bezładu skojarzeń, snów i opowieści pacjentów wydobyć ukryty w nich sens i porządek.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • ROZDZIAŁ 1 Bezpieczna metoda
  • Instytucjonalne uwarunkowania psychoterapii w Polsce oraz ich konsekwencje dla jej tożsamości i pozycji psychoanalizy
  • Psychologia nauki
  • Kłopoty z postmodernizmem
 • ROZDZIAŁ 2 Psychoanaliza i psychoterapia analityczna
 • ROZDZIAŁ 3 Tożsamosc psychoanalityka
 • ROZDZIAŁ 4 Przenikanie dążeń seksualnych i poznawczych
 • ROZDZIAŁ 5 Na przekór życiu. Impas w procesie terapeutycznym
 • ROZDZIAŁ 6 Marzenia senne a popęd śmierci
 • ROZDZIAŁ 7 Anoreksja u mężczyzn
 • ROZDZIAŁ 8 Ojcowie i synowie3
 • ROZDZIAŁ 9 Utopia
 • ROZDZIAŁ 10 Starzenie się mężczyzny
 • Przypisy