Helion


Szczegóły ebooka

Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne

Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne


Czym jest socjoterapia oraz czemu służy? Czy coś ją różni od psychoterapii? A czym jest diagnoza? Socjoterapię opisuje się jako formę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, opierającą się na oddziaływaniach społecznych. Jednak pojęcie to wciąż nie zostało wystarczająco zbadane, a w konsekwencji jednoznacznie zdefiniowane. Niniejsza książka powstała w celu wzbogacenia dość skromnej literatury przedmiotu. Autor analizuje i opisuje znaczenie, cele, funkcje i specyficzne aspekty socjoterapii oraz procesu diagnozy i kwalifikacji do terapii. Dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza. Nie tworzy przy tym kolejnych formułek, lecz wytycza nowy kierunek myślenia o uczestnikach zajęć socjoterapeutycznych i o prowadzących, a nade wszystko o relacjach łączących obie grupy. Proponowany socjoterapeutom sposób myślenia i działania z pewnością udoskonali ich codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.

 • Wprowadzenie
 • Część 1 Kwestie pojęciowe
  • Rozdział 1 Rozumienie socjoterapii
   • 1.1. Definicja socjoterapii
   • 1.2. Zadania i cele socjoterapii
   • 1.3. Dla kogo jest socjoterapia
  • Rozdział 2 Rozumienie psychoterapii
   • 2.1. Definicja psychoterapii
   • 2.2. Zadania i cele psychoterapii
   • 2.3. Dla kogo jest psychoterapia
  • Rozdział 3 Rozumienie diagnozy
   • 3.1. Definicja diagnozy - refleksje ogólne
   • 3.2. Diagnoza w psychoterapii
   • 3.3. Diagnoza w socjoterapii
   • 3.4. Psychodynamiczne spojrzenie na diagnozę w socjoterapii
 • Część 2 Diagnoza dzieci
  • Rozdział 4 Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu latencji
  • Rozdział 5 Styk perspektywy rozwojowej z psychopatologią a implikacje praktyczne
   • 5.1. Norma a patologia - refleksje ogólne
   • 5.2. Dziecięca depresyjność
   • 5.3. Niedostosowanie społeczne
 • Część 3 Diagnoza młodzieży
  • Rozdział 6 Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu adolescencji
  • Rozdział 7 Styk perspektywy rozwojowej z psychopatologią a implikacje praktyczne
   • 7.1. Norma a patologia - refleksje ogólne
   • 7.2. Zaburzenia rozwoju osobowości
   • 7.3. Młodzieńcza depresyjność
   • 7.4. Zaburzenia jedzenia
    • 7.4.1. Anoreksja
    • 7.4.2. Bulimia
   • 7.5. Niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania
   • 7.6. Uraz emocjonalny
   • 7.7. Uzależnienia
 • Część 4 Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej
  • Rozdział 8 Stosunek wobec zasad w grupie socjoterapeutycznej
  • Rozdział 9 Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej
  • Podsumowanie
  • Bibliografia