Szczegóły ebooka

Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia

Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia

Marek Biernacki

Ebook
 Celem głównym pracy jest zbudowanie własnej wielowymiarowej oceny działalności instytucji publicznych na potrzeby optymalizowania kosztów i polepszenia jakości usług w sektorach edukacji i ochrony zdrowia. Instytucja publiczna rozumiana jest tutaj jako organizacja niekomercyjna, utworzona w wyniku inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach książki zdefiniowano pojęcia związane  z sektorem publicznym, przybliżono pojęcie jakości usługi, przedstawiono wybrane koncepcje obecnie działających systemów ocen instytucji publicznych na świecie i w Polsce, zaproponowano także koncepcję kompleksowej oceny instytucji publicznej, podjęto próbę opisu oraz oceny systemu edukacyjnego w Polsce oraz dokonano analiz stanu zdrowia Polaków oraz oceny ochrony zdrowia w naszym
  • Tytuł: Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia
  • Autor: Marek Biernacki
  • ISBN: 978-8-3769-5309-0, 9788376953090
  • Data wydania: 2015-03-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b04
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu