Szczegóły ebooka

Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji

Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji

Dorota Rynio

Ebook
 Podjęty w pracy temat stanowi istotny element teoretyczno-praktycznych rozważań w odniesieniu do miejsca polityki regionalnej w gospodarce globalnej, wspieranej procesami integracji, oraz jej przyszłości w warunkach gospodarki Polski. Obszar badawczy sprecyzowano jako szeroko pojętą przestrzeń Polski i UE oraz stosowaną tu politykę regionalną, która nierozłącznie związana jest z polityką wspólnotową i gospodarką globalną. W praktycznym ujęciu autorka skoncentrowała się na kwestiach finansowych możliwości wspomagania procesów rozwoju w przekroju UE, ze szczególnym uwzględnieniem modelu i dostępności środków wsparcia polskich regionów, wraz z przedstawieniem źródeł ich pochodzenia. Opisano również praktyczne efekty stosowanej polityki spójności i jej skuteczność.
  • Tytuł: Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji
  • Autor: Dorota Rynio
  • ISBN: 978-83-769-5376-2, 9788376953762
  • Data wydania: 2015-06-03
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b0c
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu