Helion


Szczegóły ebooka

Spór o rozumienie

Spór o rozumienie


Trzech filozofów - Trzy perspektywy - Jedno pojęcie

 

Czym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania.

Spór o rozumienie to próba spojrzenia na pojęcie rozumienia z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej.

Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. Nawet jeśli zagadki tej nie da się w pełni rozwikłać, to być może dzięki lekturze tej książki uda się ją nieco lepiej zrozumieć.

Przedmowa

Michał Heller - Teoria kategorii – nowy sposób rozumienia

1. Wprowadzenie, czyli o rozumieniu rozumienia   
2. Preliminaria    
2.1. Dwie iskry geniuszu   
2.2. Czytane w samolocie    
3. Strukturalizm    
3.1. Strukturalizm filozoficzny i teoria kategorii   
3.2. Bezobiektowa teoria kategorii    
3.3. Tożsamość kontekstualna    
3.4. Filozofia strzałek    
3.5. Filozofia strzałek – wnioski   
4. Problem logiki   
4.1. Toposy   
4.2. Prawda i fałsz w toposach   
4.3. Forma i treść    
4.4. Logika a filozofia – kilka uwag na marginesie teorii kategorii  
5. Filozofia strzałek – nowy sposób rozumienia   

Bartosz Brożek - Okropny sen filozofa

1. Chinese Escape Room 
2. Fizycjusz i Hermecjusz  
3. Znaczenie ucieleśnione   
4. Między konkretem i abstrakcją  
5. Matematyka i poezja  
6. Okropny sen poety  

Jerzy Stelmach - Hermeneutyka negatywna

1. Wprowadzenie  
2. Jedenaście twierdzeń podstawowych    
3. Rozumienie jako bezpośredniość  
4. Rozumienie jako podejrzenie   
5. Rozumienie jako negacja    
6. Rozumienie jako dekonstrukcja  

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach - O rozumieniu rozumienia

1. Zapętlone pojęcie  
2. Dwie kultury   
3. Granice rozumienia   

Bibliografia