Helion

Szczegóły ebooka

Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw

Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw


Publikacja jest poświęcona tematyce rozwoju ekologicznego przedsiębiorstw, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze, dla których ekologia ma istotne znaczenie. Przedstawiono w niej podstawowe kwestie związane z relacjami na linii biznes-ekologia i zarządzaniem ekologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na ekoinnowacje i pomiar ekoinnowacyjności, a także finansowanie ochrony środowiska przez polskie przedsiębiorstwa. Zaprezentowano wyniki badania dotyczącego ekorozwoju polskich przedsiębiorstw oraz studia przypadków powszechnie znanych firm działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Każdy rozdział został zakończony pytaniami problemowymi.

Wstęp    7

 

Rozdział 1. Rozwój ekologiczny przedsiębiorstw i jego determinanty    11

1.1. Istota zrównoważonego rozwoju            11

1.2. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju          17

1.3. Rozwój ekologiczny przedsiębiorstwa   24

1.4. Studia przypadków     31

1.5. Pytania problemowe  35

 

Rozdział 2. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań ekologicznych    37

2.1. Biznes a ekologia        37

2.2. ECSR w kreacji wartości przedsiębiorstwa          41

2.3. Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie     44

2.4. Model zielonego biznesu          49

2.5. Strategie środowiskowe przedsiębiorstw             57

2.6. Studia przypadków     64

2.7. Pytania problemowe  70

 

Rozdział 3. Ekoinnowacje jako element rozwoju ekologicznego przedsiębiorstw               71

3.1. Istota i rodzaje ekoinnowacji  71

3.2. Determinanty, korzyści i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw     77

3.3. Pomiar ekoinnowacyjności     80

3.4. Klasyfikacja kosztów działalności ekoinnowacyjnej        83

3.5. Studia przypadków     84

3.6. Pytania problemowe  87

 

Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska przez polskie przedsiębiorstwa   89

4.1. Narzędzia wspierające ekologiczne działania przedsiębiorstw      89

4.2. Finansowanie  procesów  innowacyjnych           93

4.3. System ochrony środowiska w Polsce   96

4.4. Zrównoważone finansowanie – plan działania Komisji Europejskiej           99

4.5. Studia przypadków     100

4.6. Pytania problemowe  104

 

Rozdział 5. Ekorozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja    105

5.1. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw         105

5.2. Poziom ochrony środowiska naturalnego w polskich przedsiębiorstwach 108

5.3. Cel i metodyka badania            113

5.4. Wyniki badania          115

5.5. Pytania problemowe  121

 

Zakończenie         123

Bibliografia         127