Helion


Magdalena Kowalska

Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw
Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy
Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa