Helion


Szczegóły ebooka

 
Najpiękniejsze utwory. MultiBook

Najpiękniejsze utwory. MultiBook


Juliusz Słowacki (18091849) to wybitny polski poeta, dramaturg, filozof-wizjoner. Obok Mickiewicza i Krasińskiego uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Mimo iż żył zaledwie 39 lat, jego twórczość literacka jest obfita i różnorodna. Poeta pozostawił po sobie kilkanaście dramatów, wiele poematów i powieści poetyckich, setki wierszy oraz listów. W multibooku znalazło się 18 największych dzieł autora, takich jak powieść poetycka Jan Bielecki, poematy: Lambro, Żmija, Anhelli, Beniowski. Poema i Król-Duch oraz dramaty: Balladyna, Fantazy, Horsztyński, Kordian, Ksiądz Marek, Książę niezłomny, Lilla Weneda, Maria Stuart, Mazepa, Mindowe, Samuel Zborowski i Sen srebrny Salomei.