Helion


Szczegóły ebooka

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1


Zasadniczym tematem tomu jest wieloaspektowe ujęcie dyskursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznawcy, logopedzi, trenerzy biznesu, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich tekstach przedstawili zjawisko autopromocji w perspektywie zarówno swoich badań naukowych, jak i doświadczeń zawodowych.

Tom adresowany jest zarówno do studentów specjalizacji: dziennikarstwo, komunikacja medialna, komunikacja promocyjna oraz dyskurs publiczny w obrębie studiów humanistycznych, jak i do studentów dziennikarstwa oraz różnych specjalizacji medialnych na Wydziałach Nauk Społecznych oraz Pedagogiczno-Psychologicznych jako doskonałe wzbogacenie wiedzy na temat autopromocji.

Spis treści

 

Wstęp (Iwona Loewe, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) / 7

 

Autopromocja w przestrzeni publicznej

 

Irena Kamińska-Radomska

Zachowanie zgodne z etykietą jako wsparcie dla komunikatu w wystąpieniach publicznych / 11

 

Natalia Moćko

Jakość słowa w wystąpieniach publicznych — spostrzeżenia poczynione okiem logopedy / 19

 

Julia Ostapenko

Manipulacja w dyskursie politycznym / 29

 

Sebastian Musioł

Narzędzia narracyjne w autopromocji marketingowej / 39

 

Barbara Orzeł

Opowieści… wizerunkowej treści. Storytelling jako strategia autopromocji / 49

 

Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

List motywacyjny w perspektywie procesu rekrutacyjnego. Autopromocja w przestrzeni human resources / 55

 

Język osobniczy a autopromocja

 

Emilia Kałuzińska

„Bo w szkole wspinam się najlepiej” — ekshibicjonizm czy autopromocja? Kilka uwag na temat dziecięcego mówienia o sobie / 67

 

Magdalena Ławecka

Styl osobniczy czy kreacja medialna? — o wypowiedziach Kuby Wojewódzkiego / 79

 

Kamila Kuros-Kowalska

Sposoby autoprezentacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej / 95

 

Karolina Łapińska

Mówię jak jest, czyli metody autoprezentacji i wywierania wpływu Mariusza Maksa Kolonki / 109