Helion


Szczegóły ebooka

Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi

Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi

Celem książki jest ocena funkcjonowania Łódzkiego Roweru Publicznego jako elementu systemu transportowego miasta. Do badań wykorzystano głównie dwie bazy danych dotyczące wypożyczeń i zwrotów łódzkich rowerów publicznych oraz rejestru przejazdów nimi utworzonego na podstawie sygnałów GPS. Analizy przestrzenne wykonano przy użyciu oprogramowania GIS. Aby poznać opinie użytkowników na temat roweru miejskiego w Łodzi, przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe (standaryzowane).

Łódzki Rower Publiczny dobrze wpisał się w krajobraz miasta, mimo swojego krótkiego funkcjonowania. Ten popularny środek transportu wydaje się przybliżać Łódź do realizacji założeń Karty Brukselskiej oraz idei zrównoważonego transportu miejskiego. Ze względu na duży zasięg przestrzenny funkcjonalnego centrum Łodzi, rower miejski może stanowić podstawowe narzędzie integrujące obszar śródmiejski. Istotna jest również jego niska emisyjność i niewielka terenochłonność.

1. Wprowadzenie       7

 1. Istota funkcjonowania roweru publicznego          15
 2. Systemy rowerów miejskich w Polsce – wybrane przykłady          33
 3. Łódzki Rower Publiczny – uwarunkowania funkcjonowania        43

4.1. Historia i zasady działania systemu     43

4.2.Infrastruktura  47

4.3.Ludność i zagospodarowanie  53

4.4.Środowisko przyrodnicze        59

 1. Funkcjonowanie Łódzkiego Roweru Publicznego 67

5.1. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe wypożyczeń  67

5.2.Podróże           77

5.3.Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży  90

 1. Ocena Łódzkiego Roweru Publicznego przez użytkowników       95
 2. Stacje roweru publicznego a obiekty handlowe i usługowe            107
 3. Wnioski      115

Bibliografia    121

Spis rycin       131

Spis tabel       135

Załącznik      137

 • Tytuł: Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi
 • Autor: Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski
 • ISBN Ebooka: 978-83-814-2997-9, 9788381429979
 • Data wydania ebooka: 2020-10-14
 • Identyfikator pozycji: e_1s59
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego