Helion


Szczegóły ebooka

Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej

Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej

Jak pisze Jacek Leociak: „reprezentować” – to czynić na powrót obecnym. Twórcy sztuki audialnej podejmują próby uobecniania ocalałych i ofiar Szoa, a artystyczne formy dźwiękowe stanowią przestrzeń reprezentacji. Audialne opowieści podejmujące tematykę Zagłady, choć skupione wokół cierpienia i śmierci jednostek oraz całych grup, nierzadko w swej istocie są historią o ocaleniu, stawiają bowiem w swym centrum wspomnienia tych, którzy przetrwali. Specyfika wspomnień Zagłady i z Zagłady, ich fragmentaryczność – sprawiają, że praca twórców artystycznych form dźwiękowych skoncentrowana jest niejednokrotnie na rekonstruowaniu losów jednostek i ich rodzin oraz utkaniu opowieści z dostępnych i odnalezionych wspomnień, śladów, dokumentów. Dyskurs holocaustowy zapośredniczony przez medium audialne nie jest jednorodny, ale rozprzestrzeniony wskutek dyspersji zagarniającej coraz to nowe obszary budowania opowieści o Szoa. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja wzbogaci wiedzę o Zagładzie, a także wiedzę radioznawczą, wypełniając lukę w literaturze przedmiotu, w której ta tematyka nie była dotąd podejmowana.

Autorki

Praca pionierska w odniesieniu do zamysłu fuzji tematu traumy z techniką medium radiowego. W polskich badaniach pierwsza, choć oczywiście zainteresowanie szeroko pojmowaną literaturą w radiu nie jest nowe. Ze wszech miar warta publikacji, także dla poszerzenia dyskusji o zasadności badania aspektu artystycznego w odniesieniu do szczególnie wrażliwego dokumentu życia, jakim jest sytuacja graniczna – tu Zagłada.

Z recenzji prof. dr hab. Violetty Wejs-Milewskiej

Wprowadzenie       9

 

Rozdział I. Gdy mowa oniemia. Wiodące leitmotivy w artystycznych opowieściach radiowych   21

 1. Leitmotivy rodziny i współczesnej tożsamości          23

1a. Symbol matki           28

 1. Leitmotivy ocalałego i powrotu do przeszłości         31

3. Leitmotiv winnego          39

4. Leitmotiv miłości 46

5. Leitmotiv dziecka            49

 

Rozdział II. Ars poetica audialnych gatunków artystycznych o Holocauście   61

1. Gatunkowy amalgamat  63

1a. Awans dokumentalizmu     64

1b. Mozaika mikronarracji       69

1c. Kolażowość i genologiczna otwartość reportażu           72

2. Estetyka fragmentu        76

 1. Poetyka świadectwa i podmiotowa sygnatura          78

 

Rozdział III. Diegetyczna przestrzeń Zagłady. O narracji artystycznych opowieści audialnych   85

1. Homo narrans i typy narracji    86

2. Rodzaje narracji zagładowych audycji artystycznych          87

3. Małe i wielkie narracje  92

 

Rozdział IV. Komponenty audioscenograficzne. O ciszy, geście fonicznym i znakach muzycznych          97

1. Cisza         99

 1. Gesty foniczne    104
 2. Muzyka    108

 

Rozdział V. Tworzywo audialne a ślady Zagłady. O werbalno-akustycznych znakach Szoa          117

 1. Brama jako ślad audialny         119
 2. Ślad obozu w artystycznych audycjach radiowych  121
 3. Getto i mur jako audialne symbole     123
 4. Ślady wagonu/pociągu i szafy w realizacjach audialnych   127

 

Rozdział VI. „Absolutna przyległość”. O obrazach fotograficznych w zagładowych dziełach audialnych 133

 1. Fotografia jako symbol Zagłady          134
 2. Fotografia jako imperatyw i węzeł     135
 3. Imperatyw fotografii w reportażu radiowym           136
 4. Węzłowy charakter fotografii  139
 5. Audialne punctum fotografii    140

 

Zakończenie            147

Literatura    149

O Autorkach            155

 • Tytuł: Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej
 • Autor: Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak
 • ISBN Ebooka: 978-83-814-2981-8, 9788381429818
 • Data wydania ebooka: 2020-10-26
 • Identyfikator pozycji: e_1smv
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego