Helion


Szczegóły ebooka

Marketing na rynkach międzynarodowych. Badania, decyzje, organizacja

Marketing na rynkach międzynarodowych. Badania, decyzje, organizacja


Prezentowana publikacja przybliża zagadnienie marketingu na rynkach międzynarodowych. Przedstawiono w niej kwestie dotyczące badań marketingowych na takim rynku, ich rodzaje, etapy i metody. Zaprezentowano sposoby oceny i wyboru rynków zagranicznych, stosowane na nich formy działania oraz uwarunkowania, etapy i rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstw działających na tych rynkach. Ponadto zamieszczono rozważania uwzględniające aspekt organizacji komórki marketingowej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Ostatnia część książki obejmuje przykłady działań marketingowych polskich przedsiębiorstw z różnych branż działających na rynkach zagranicznych. Odnoszą się one do wybranych aspektów strategii marketingowej stosowanej na tych rynkach i do sposobów ekspansji na nie. Opisy te stanowią doskonałą ilustrację funkcjonowania firm na rynku międzynarodowym – mogą być przedmiotem analizy i dyskusji podczas zajęć dydaktycznych ze studentami, jak również okazać się pomocne dla menedżerów przedsiębiorstw.

Wstęp                 9

 

 1. Uwarunkowania i specyfika marketingu międzynarodowego     11
  1. Czynniki ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw       11
  2. Pojęcie marketingu międzynarodowego     17

 

 1. Badania marketingowe rynku międzynarodowego       23
  1. Pojęcie i specyfika badań rynku międzynarodowego               23
  2. Rodzaje badań   26
  3. Źródła informacji i metody badań  38

 

 1. Etapy strategii na rynku międzynarodowym   51
  1. Określenie strategii internacjonalizacyjnej przedsiębiorstwa 52
  2. Ocena i selekcja rynków zagranicznych       57
  3. Określenie celów działania na rynkach zagranicznych             57
  4. Ustalenie sposobów ekspansji na rynki zagraniczne  58
  5. Określenie strategii marketing‑mix na rynkach zagranicznych              59
  6. Koordynacja działań         60
  7. Realizacja strategii i kontrola          61

 

 1. Ekspansja przedsiębiorstw na wybrane rynki zagraniczne           63
  1. Metody oceny i selekcji rynków zagranicznych         63
  2. Formy ekspansji na rynki zagraniczne          71

 

 1. Charakterystyka form ekspansji przedsiębiorstwa na rynki międzynarodowe       77
  1. Działania eksportowe       77
  2. Działania kooperacyjne niekapitałowe         85
   1. Sprzedaż licencji        86
   2. Franchising 87
   3. Kontrakt menedżerski              88
   4. Inwestycje kompleksowe        89
  3. Działania kooperacyjne kapitałowe               89
   1. Joint ventures            89
   2. Alianse strategiczne  91
  4. Inwestycje bezpośrednie                95

 

 1. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym               101
  1. Rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym           101
  2. Pozostałe strategie funkcjonalne i ich związki ze strategią marketingową na

rynku międzynarodowym               109

 

 1. Polityka produktu i ceny na rynku międzynarodowym 115
  1. Polityka produktu i jej rodzaje       116
  2. Cykl życia produktu na rynku międzynarodowym      126
  3. Kształtowanie marki produktu na rynku międzynarodowym   130
  4. Polityka cenowa na rynku międzynarodowym           133
  5. Ustalanie ceny w działalności eksportowej  134
  6. Aspekty finansowe decyzji cenowych na rynku międzynarodowym     139
  7. Formy płatności w transakcjach zagranicznych          144
   1. Faktoring międzynarodowy     151
   2. Forfaiting międzynarodowy    154
  8. Polityka cenowa w rozwiniętych formach internacjonalizacji 159

 

 1. Polityka dystrybucji na rynku międzynarodowym         165
  1. Czynniki dystrybucji          165
  2. Decyzje przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji na rynku międzynarodowym 168
  3. Tworzenie kanału dystrybucji na rynku zagranicznym              177

 

 1. Polityka promocji na rynku międzynarodowym             181
  1. Czynniki promocji             181
  2. Etapy strategii promocji na rynku międzynarodowym              188
  3. Rodzaje strategii promocji na rynku międzynarodowym          192

 

 1. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym     201
  1. Uwarunkowania organizacji działalności marketingowej na rynku międzynarodowym     201
  2. Rodzaje organizacyjnych struktur marketingu            202

 

 1. Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe 213
  1. Formy wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne               213
  2. Działania eksportowe polskich przedsiębiorstw         215
  3. Wykorzystanie franchisingu polskich firm na rynku międzynarodowym              218
  4. Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw  220
  5. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych    222

 

 1. Studia przypadków                227
  1. Grupa Maspex Wadowice               227
  2. Amica Wronki SA              229
  3. Grupa Selena     232
  4. Dr Irena Eris       235
  5. Solaris Bus & Coach          238
  6. Grupa Forte        241
  7. Grupa Nowy Styl                242
  8. LPP SA 245
  9. Everlasting Flowers – firma z branży kwiaciarskiej     249

10. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA   252

 

Zakończenie      255

Bibliografia         259

Spis tabel            269

Spis ilustracji      271