Helion


Szczegóły ebooka

Perswazja i manipulacja w komunikacji. Wybrane zagadnienia

Perswazja i manipulacja w komunikacji. Wybrane zagadnienia

Komponowanie i interpretowanie komunikatów           7

Różne realizacje zamiaru pragmatycznego         11

Kod werbalny i niewerbalny     21

Wypowiedź jako działanie. Akty mowy               23

Akty mowy w tekście    43

Skuteczność aktów mowy w komunikacji           59

Przegląd terminów: nakłanianie, perswazja, propaganda, agitacja, manipulacja, stymulacja    69

Nakłanianie       69

Perswazja           72

Propaganda       74

Agitacja               76

Manipulacja       77

Stymulacja                         78

Orientacje w teorii perswazji    81

Orientacja na warunkowanie i modelowanie     82

Orientacja na komunikat i uczenie się   83

Orientacja na spostrzeganie i ocenę      85

Orientacja na motywację            88

Orientacja na atrybucję               89

Orientacja na autoperswazję    90

Struktura działań perswazyjnych             93

1. Model szans rozpracowania przekazu (Richarda Petty’ego i Johna Cacioppo)               93

Tor centralny              93

Tor peryferyjny         95

2. Proces perswazyjny (Awdiejew i Habrajska). Rama perswazyjna i perswazja merytoryczna 96

Rama perswazyjna   96

Perswazja merytoryczna       108

Skuteczność perswazji 125

Przykłady komunikacyjnej analizy tekstów perswazyjnych w wybranych dyskursach    129

1. Komunikacyjna analiza fragmentu tekstu naukowego             133

1.1. Analizy fragmentów tekstów werbalnych            134

1.2 Analizy tekstów werbalno-wizualnych     139

2. Komunikacyjna analiza fragmentu tekstu publicystycznego   141

2.1. Analizy fragmentów werbalnych tekstów perswazyjnych            153

2.2 Analizy tekstów werbalno-wizualnych (memy, reklamy)                189

Perswazyjne i manipulacyjne funkcje komunikatów niewerbalnych    199

Manipulacja      205

Językowe wykładniki manipulacji            212

Dlaczego ludzie ulegają wpływom?       215

 

ANEKS 217

LITERATURA       227