Helion


Szczegóły ebooka

Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Przedmowy do słowników

Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Przedmowy do słowników


Prezentowana publikacja to bardzo wartościowe krytyczne wydanie przedmów do słowników polsko-łacińskich z kilku stuleci. Może stanowić wstęp do kolejnego etapu badań nad dziejami leksykografii. Na pochwałę zasługuje nie tylko pomysł edycji przedmów, lecz także wykonanie tego zadania. Autorka bardzo dobrze orientuje się w historii leksykografii i realiach kulturowych oraz włożyła wiele pracy w znakomite tłumaczenia z łaciny na język polski. Przystępny język opisów i liczne objaśnienia sprawiają, że książka jest ważna zarówno dla specjalistów, jak i dla miłośników dawnej polszczyzny.

Z recenzji dr hab. Lucyny Agnieszki Jankowiak, prof. IS PAN

Wstęp  7

Podstawa materiałowa i zakres czasowy      11

Chronologiczny wykaz ekscerpowanych słowników i ich edycji        14

Uwagi dotyczące przygotowanego opracowania      24

Wykaz stosowanych skrótów i znaków       28

Bibliografia           30

 

Przedmowy do słowników          37

Volckmar 37

1596, Słownik trójjęzyczny na trzy części podzielony, przystosowany do nauki języków łacskiego, polskiego i niemieckiego…         39

1605, Słownik trójjęzyczny łacińsko-niemiecko-polski…         47

Bibliografia     53

Ilustracje        56

Knapiusz i anonimowi kompilatorzy            63

1621, Skarbiec polsko-łacińsko-grecki lub Spichlerz języka łacińskiego i greckiego… 65

1632, Skarbca polsko-łacińsko-greckiego… tom trzeci, zawierający wybrane polskie przysłowia…     110

1649, Synonimy albo Dykcjonarz polsko-łaciński…   136

1687, Polskie idiomy…   139

1715, Synonimy albo Dykcjonarz polsko-łaciński…   140

Bibliografia     141

Ilustracje        149

Brzezwicki           159

1632, Synonimy łacińskie z różnych autorów zebrane…     161

1632, Dziecięcy spichlerz poprawnego łacińskiego sposobu mówienia…    162

Bibliografia     163

Ilustracje        164

Dasypodiusz         167

1642, Dasypodius katolicki, to jest Słownik łacińsko-niemiecko-polski, niemiecko-łaciński i polsko-łacińsko-niemiecki…          169

Bibliografia     175

Ilustracje        177

Szyrwid    179

1642, Słownik trójjęzyczny do użytku uczącej się młodzieży…     181

Bibliografia     183

Ilustracje        184

Woronowski          187

1769, Słownik polsko-łaciński ze Skarbu księdza Knapiusza…   189

Bibliografia     211

Ilustracje        214

Litwiński   219

1815, Słownik polsko-łacińsko-francuski na zasadach słowników Knapskiego, Danneta i Troca…     221

Bibliografia     224

Ilustracje        225

Trojański    227

1819, Słownik polsko-łaciński do szkolnego użycia…  229

Bibliografia     233

Ilustracje        234

 

Indeks osób    237